Foundation for Local Government Reform
Иновационни практики в България
Обмен на иновации за развитие на местното самоуправление

назад

Финансират се инициативи, свързани с насърчаване и популяризиране на четенето и библиотечната дейност, с обогатяване на културния живот, развитие на творческия потенциал и подновяване на носии на състави, участващи в общински, регионални и национални изяви.


[Още]
Иноватор:
Дата на публикация: 04 декември 2019
Номинации: 1

Проектът цели насърчаване здравословния начин на живот сред деца между 3-7 г. и техните родители чрез приготвяне на здравословни ястия.


[Още]
Иноватор:
Дата на публикация: 26 октомври 2019
Номинации: 1
Основната цел на проекта е да осигури лесен и равнопоставен достъп до информация,
знания и комуникации на хората в неравностойно положение на територията на
община Смядово и на децата с увреждане от с. Васил Друмев.
[Още]
Иноватор:
Дата на публикация: 13 май 2018
Номинации: 1
Основната цел на проекта е подобряване нивото на успеваемост в училище на деца и
ученици от етническите малцинства от село Вазово, общ. Исперих, област Разград, чрез активно използване на книжния фонд на Регионална библиотека „Проф. Боян Пенев“ – Разград.
[Още]
Иноватор:
Дата на публикация: 02 май 2018
Номинации: 1

Проект за предотвратяване унищожаването на редки видове и техните местообитания по време на мерките за енергийна ефективност и саниране на сградите.


[Още]
Иноватор:
Дата на публикация: 26 октомври 2019
Номинации: 1

Проектът насочва усилията си към образованието на учителите.


[Още]
Иноватор:
Дата на публикация: 26 октомври 2019
Номинации: 1
От 2015 г. насам всяко лято студенти от училището по изящни изкуства в Познан и Познанския Университет по изящни изкуства те преобразяват селото, организирайки “Старо Железаре стрийт арт вилидж фестивал”. Портрети, образи на местни герои са редом с избрани произведения на изкуството или личности - "Спящата циганка" на Анри Русо, "Госпожиците от Авиньон" от Пикасо, автопортрета на Фрида Кало...
[Още]
Иноватор:
Дата на публикация: 28 август 2019
Номинации: 3
Инициативата цели да е в помощ на семействата, които искат да имат деца и защита на техните интереси; да съдейства за промяна на обществените нагласи към хората с репродуктивни проблеми; и да окаже информационна, финансова и емоционална подкрепа на хората, които се борят за свое дете.
[Още]
Иноватор:
Дата на публикация: 28 август 2019
Номинации: 1

Идеята на социалното предприятие е да помогне чрез пчеларството на хора с интелектуални затруднения да бъдат включени в общността, да придобият умения, да имат работа и да се чувстват пълноценни.


[Още]
Иноватор:
Дата на публикация: 30 септември 2019
Номинации: 1
Целта на Обществения съвет за социално включване на хората с увреждания създава условия за пълноценно участие в икономическите, социалните и политическите процеси на хората с увреждания. Съветът осъществява обществен контрол върху услугите, предоставяни на тази група хора и защитава интересите им. Той стимулира партньорството между държавните и местни органи, и доставчиците на социални услуги на територията на региона.
[Още]
Иноватор:
Дата на публикация: 28 август 2019
Номинации: 1
  - 1 2 3 4 5 6 - ...следваща

сортиране по страници:

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, info@nimasystems.com