Foundation for Local Government Reform
Иновационни практики в България
Обмен на иновации за развитие на местното самоуправление

назад

Проектът обучава млади хора да бъдат по-чувствителни и по-подкрепящи към слепите, как да общуват с незрящи, като ги запознава с това как невиждащите се ориентират, как им помагат кучетата водачи и др.


[Още]
Иноватор:
Дата на публикация: 05 юни 2019
Номинации: 1

Програмата разработва методология и инструмент за задържане на децата в училище чрез повишаване на мотивацията им за учене и придаване на практическа стойност на наученото в час.


[Още]
Иноватор:
Дата на публикация: 17 април 2019
Номинации: 1

Целта на проекта е младите семейства да бъдат привлечени да прекарват част от свободното си време в библиотеката с децата си, да бъдат запознати със съвременните тенденции за ранно личностно развитие и изключителната роля на четенето в него.


[Още]
Иноватор:
Дата на публикация: 14 май 2019
Номинации: 5

В Община Родопи е внедрена Пътна карта „С мисъл за хората”, в рамките на която са реализирани редица инициативи за предостовяне на качествена социална подкрепа или временна заетост.


[Още]
Иноватор:
Дата на публикация: 17 март 2019
Номинации: 5

Деца от 5 б клас на ОУ „Христо Смирненски“ с ръководител Илонка Петкова в Генерал Тошево стават внучета за един ден, помагат и радват самотно живеещи възрастни хора в града.


[Още]
Иноватор:
Дата на публикация: 02 май 2019
Номинации: 2

Мобилно приложение Sofia CulTour е интерактивна платформа, виртуален гид за културни събития, културно-исторически забележителности, музеи, културни маршрути в столицата. Напълно безплатно Sofia CulTour бързо и лесно предлага избор на потребителя къде, кога, какво да посети.


[Още]
Иноватор:
Дата на публикация: 03 май 2019
Номинации: 1

Идеята е чрез подкрепа на родителството да се намалят случаите на изоставяне на деца, насилие и недостатъчна грижа в семейства в неравностойно социално положение, живеещи в квартали и махали, населявани предимно с ромски общности във Варна и близките села.

Проект на годината на неправителствена организация в социалната сфера 2018


[Още]
Иноватор:
Дата на публикация: 01 април 2019
Номинации: 1

Целта на центъра е деца и младежи от Община Велико Търново да се включват в практически и теоретически занимания, насочени към тяхната сигурност и предпазване от ежедневни рискове.

Проект на годината на неправителствена организация в социалната сфера 2018


[Още]
Иноватор:
Дата на публикация: 01 април 2019
Номинации: 1

Целта на проекта е подобряване на развитието и благосъстоянието на децата в ранната детска възраст (0-7 г.) в България чрез въвеждане на интегриран здравно-социален подход в грижата за тях.

Проект на годината на неправителствена организация в социалната сфера 2018[Още]
Иноватор:
Дата на публикация: 01 април 2019
Номинации: 1
Социалното предприятие осигурява заетост и социална интеграция на 32 лица в неравностойно положение на пазара на труда, като предоставя две основни услуги: i) обществена пералня с химическо чистене (ует клийнинг); и ii) благоустрояване, озеленяване и почистване на зелени площи. Във всяко от звената са наети по 16 лица от целевите групи – хора с увреждания, безработни лица над 54 г. възраст, продължително безработни лица, лица с основно или по-ниско образование и без професионална квалификация, безработни майки с деца до 5 г. възраст.
[Още]
Иноватор:
Дата на публикация: 02 април 2019
Номинации: 7
  - 1 2 3 4 5 6 - ...следваща

сортиране по страници:

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, info@nimasystems.com