Foundation for Local Government Reform
Иновационни практики в България
Обмен на иновации за развитие на местното самоуправление
Основната цел на проекта е да се утвърди библиотеката като център на общността за
придобиване на важни социални и образователни знания и умения.
Партньори: Клуб на нестопанските организации гр. Търговище, НЧ „Пробуда 1928” - с. Ралица, НЧ „Будител - 1927” - с. Баячево
[Още]
Иноватор:
Дата на публикация: 02 май 2018
Номинации: 1


-

Tel:
Fax:
Последни новини
Резултати
03.04.2007, 00:46

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, info@nimasystems.com