Фондация за реформа в местното самоуправление
Иновационни практики в България
Обмен на иновации за развитие на местното самоуправление
назад

Номинирай
Verification Code
Въведете кода от картинката тук:
Ако не виждате кода добре, натиснете върху картинката, за да видите нов
Предистория

В началото 2005 г. в Община Кресна се проведе среща дискусия с участието на широк кръг хора - представители на различни институции и организации, работещи на територията на общината. На тази среща се поставиха въпроси за предизвикателствата и новостите на деня, свързани с разнообразяване на свободното време и извънучилищните форми на обучение на младите хора в общината. Особено внимание беше отделено на децата от ромски произход и децата от социално слаби семейства от село Сливница, които имат ограничени възможности за достъп до допълнителни форми на развлечение, а едновременно с това често са участници в противообществени прояви. По време на обществената дискусия се зароди идеята за проект, чрез който да се създаде добра възможност за включване на децата от село Сливница в нови форми на занимания през свободното време, в крак с новите комуникационни технологии.

Практика

Изпълнението на проекта стартира с представянето му пред обществеността чрез местните медии. Община Кресна закупи необходимите строителни материали и с помощта на родители и младежи доброволци беше извършено освежаване на помещението, където се предвиждаше създаването на компютърен клуб за децата. Тъй като стените на помещението са всъщност прозорци, по инициатива на децата започва изработване на щори. На децата помага и фирма ЕТ "Люба Стойкова", която закупи картон, лепило, ножчета за рязане на картон и линеал за чертане. В резултат на това прозорците на клуба бяха изцяло покрити с цветни щори, създадени от децата.

Секретарят на читалището проведе среща с учениците в ОУ "Петър Берон" - с. Сливница, по време на която бяха записани желаещите да посещават курса за обучение по начална компютърна грамотност. На тази среща се разбра, че има много деца извън целевата група, желаещи да посещават курса. Екипът по проекта взе решение да бъдат записани всички, защото това ще доведе до по-ефективно приобщаване и полезни занимания за децата.

Закупени бяха два броя компютри и външна антена за достъп до Интернет, чрез които се осигури нужната техническа база за провеждане на обучителните курсове. Сформирани бяха две групи от ученици (първата от I-III клас, а втората - от V-VIII клас), които веднъж седмично посещаваха заниманията по компютърна грамотност в читалището. Децата нарисуваха електронни картички за празниците Коледа и Нова година, които подариха на възрастните и самотни хора от селото.

В края на обучението децата преминаха през тест за проверка нивото на усвояване на материала и показаха добри резултати. На най-напредналите се връчиха грамоти, а на всички останали - удостоверения за успешно завършване на компютърно обучение по проект "Образованост - ценност и необходимост за развитието на младите хора".

Децата участваха активно при събирането на информация и снимков материал, нужни за създаването на Интернет-страница на село Сливница. Събраната информация бе обработена и с помощта на преподавателя по компютърна грамотност бе създадена Интернет-страницата на селото: www.seloslivnica.hit.bg, която във времето ще се допълва и обогатява. Виждайки положителния ефект от лесния достъп до информация чрез Интернет и ползата за децата на селото, фирмите ЕТ "ТЕМБО" ООД и ЕТ "Люба Стойкова" се ангажираха да подпомогнат финансово читалището за закупуването на принтер, който бе поставен също в компютърния клуб.

Резултати

Чрез изпълнението на проекта се повиши образователното ниво и компютърната грамотност на децата от с. Сливница, в това число на деца от ромски произход и социално слаби семейства. Чрез практически насочени дългосрочни занимания децата придобиха умения и познания за новите информационни и комуникационни технологии и откриха нови възможности за общуване, за разнообразяване и стойностно оползотворяване на свободното време.

Създадена е материална база, която ще бъде използвана за бъдещи обучения и занимания на младите хора от селото.

Разширява се дейността на читалището, осигурява се по-голям пакет административни услуги за местните хора и фирми.

Проектът обедини усилията на читалище, местна власт, местен бизнес и местни жители в постигане на обща цел.

Иноватор: Наско Милев
Дата на публикация: 17 юли 2006
Номинации: 7
Наско Милев
кмет
с. Сливница -

Tel:(07433) 2212
Fax:

[Номинирай]

назад

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, info@nimasystems.com