Фондация за реформа в местното самоуправление
Иновационни практики в България
Обмен на иновации за развитие на местното самоуправление
Ангажираност на деца и младежи в неравностойно положение през свободното им време чрез овладяване на приложни изкуства - Сопот
Сдружение на родители на деца с физически и ментални увреждания Бъдеще 2002 - гр. Сопот
назад

Номинирай
Verification Code
Въведете кода от картинката тук:
Ако не виждате кода добре, натиснете върху картинката, за да видите нов
Предистория

Голяма част от децата и младежите със специфични образователни потребности и с нисък социален статус не се обучават и не посещават учебни заведения. За децата в риск е важно да се разсъждава в категориите на потенциала, на възможностите. В този смисъл е възможно да се насочи съхраненият им потенциал към овладяване на умения, свързани с техники от приложните изкуства и занаятите. Създаването на условия за ангажираност на децата в неравностойно положение през свободното им време чрез овладяване на приложни изкуства би подобрило социалната им интеграция. Участието им в обществени изяви ще изгради у тях самочувствие за личностна значимост.

Практика

При съвместната ни работа с членовете на "Занаятчийски еснаф" - гр. Сопот бе забелязан интерес у децата и младежите с увреждания към приложните изкуства и старите занаяти и те започнаха да посещават Центъра за стари занаяти, за да бъдат обучавани в техники от традиционни за региона занаяти - дърворезба, тъкачество, ножарство.

Планираните и извършени дейности по настоящата програма ни помогнаха да разширим контактите си с други организации, което, от своя страна, ни накара да разширим и разнообразим с дейности плана на Семейно-консултативния център.

Стъпките, които изминахме, бяха много - тръгнахме от изграждане на добър екип от специалисти и родители, които си поставиха за цел да променят виждането на обществото относно хората с увреждания. Преди това ни беше необходима информация за съществуващите нагласи у масата деца и младежи, която получихме от анкети. След като проучихме нагласите и интересите у децата от масовите училища, сформирахме групи деца за работа, според предварително уточнени критерии. Доброволно група приложници и занаятчии обучиха специалистите, работещи с децата с увреждания, в техники от приложните изкуства и така започна работата на децата по ателиета.

А те бяха: Ателие по тъкачество и бродирачество, Ателие за изработка на бижута, Ателие за декорация на грънци, Ателие за работа с хартия и текстил, Ателие за работа с природни материали.

Естествено, за да покажем потенциала и възможностите на лицата с увреждания, необходимо бе да направим изложби с произведените сувенири. Тук помогнаха добрите ни взаимоотношения с партньорите по проекта - Община Сопот, ОДЗ "Приказен свят" - гр. Сопот, Сдружение "Занаятчийски еснаф" - гр.Сопот и местните училища и детски градини, които направиха весело откриването на всяка изложба, която предприемахме. Не по-малко важно е и приятелското ни отношение с медиите, които по време на целия проект представяха всичко, което се случваше. А какво всъщност се случи?

Организирахме изложби и базари, свързани с традиционни празници - Сирни Заговезни, Първи март, Великден, Първи юни, заедно със съвместни концерти с децата от масовите учебни заведения; посетихме София Ленд.

Най-интересната стъпка в реализирането на проекта, която предприехме, бе по отношение на информационните кампании в началото и в края на проекта. Тъй като основен момент в програмата бе привличане на млади хора, които да работят с лица в неравностойно положение, решихме при разгласата на програмата да ползваме млади хора, които досега са работили с нас по други програми - летни лагери, благотворителни кампании и др. По този начин привлякохме към идеята много млади хора, които досега не се бяха досещали за съществуването на деца с увреждания.

Информирането за резултатите от програмата премина като демонстрация на работата по приложни изкуства, в която се включиха партньорите по проекта и медиите.

Създадени бяха отлични условия за работа и забавления на децата и младежите в неравностойно положение. Базата, създадена по програмата, се ползва както от посещаващите Семейно-консултативния център деца с увреждания, така и от деца от масовите паралелки на учебните заведения. За създадените добри условия за ангажираност и осмисляне на свободното време на деца в неравностойно положение през свободното им време говори увеличената посещаемост на Семейно-консултативния център.

Резултати

За 8 месеца положихме добра основа за осмисляне на свободното време на децата със специфични образователни потребности; подобрена социална интеграция на деца и младежи с проблеми; изградено самочувствие за личностна значимост.

Иноватор: Иванка Янчева
Дата на публикация: 17 юли 2006
Номинации: 10
Иванка Янчева
координатор проект
Сопот -

Tel:(0335) 24 97
Fax:

[Номинирай]

назад

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, info@nimasystems.com