Фондация за реформа в местното самоуправление
Иновационни практики в България
Обмен на иновации за развитие на местното самоуправление
назад

Номинирай
Verification Code
Въведете кода от картинката тук:
Ако не виждате кода добре, натиснете върху картинката, за да видите нов
Предистория

Туризмът може и трябва да бъде развит като основна дейност за поминъка на гражданите на Община Сапарева баня. В помощ на тази идея е богатото културно наследство на града - местен фолклор, традиции, бит, обичаи. Проблем е пасивността и изолираността на гражданите. Разкъсана е връзката между поколенията. Много голям е броят на самотните пенсионери, които нямат почти никакви социални контакти. Това поколение носи културното минало, което не бива да бъде забравяно. От друга страна, младите хора не познават традиционния бит на местното население. Свободното им време не е достатъчно запълнено и осмислено.

Практика

Неформално бе проучен интересът на младите към дейността и инициативите на Клуба на жената. Проведените разговори с учениците от ОУ "Христо Ботев" - гр. Сапарева баня показаха, че младите проявяват активен интерес към живота на предците си.

Бяха сформирани групи по интереси за децата от II до VIII клас в ОУ "Христо Ботев". Всяка група включва 5 до 7 деца за период на обучение 4 месеца. Групите по интереси са в следните категории: "Обичаи", "Традиционна кухня", "Занаяти" и "Местен фолклор". Занятията в групите бяха водени от членове на Клуба на жената и други майстори, които предадоха уменията си и запалиха децата за традиционните за нашия край умения. След приключване на заниманията в групите предметите и продуктите от работата на децата участваха в конкурс и най-добрите изработки бяха изложени на благотворителен базар.

На територията на гр. Сапарева баня няма музей, който да съхранява и популяризира миналото и бита на дедите ни. Затова в рамките на друга дейност по проекта бе организирана етнографска сбирка "Сапаревобанска памет". В много домове са съхранени старинни предмети на бита - носии, оръдия на труда, които дарители предоставиха на сбирката. Исторически музей - Кюстендил оказа квалифицирана помощ при експониране на сбирката. Бе освежено и подготвено помещението, което се намира в центъра на града. Помещението бе оборудвано с щендери и витрини. Етнографската сбирка бе представена официално пред общността на гр. Сапарева баня на празника на общината 27 май 2006 г. Официалното откриване бе съпроводено с представяне на паметен лист на дарителите.

Идеята бе да съхраним и предадем на по-младите местните бит, култура, традиции; да осигурим приемственост между поколенията; да създадем социални контакти за възрастните; да осмислим свободното време на децата в извънкласна форма на обучение; да насърчим изявите им и ги включим в обществено значими инициативи на местната общност; да популяризираме културното наследство на Сапарева баня.

Дейностите по проекта предизвикаха широк отзвук и бяха отразени практически от всички медии на територията на общината - вестници, кабелни ТВ, радио.

Проектът бе реализиран с подкрепата на местната власт, партньорите от ОУ "Христо Ботев", домашния социален патронаж и дарителите от всички населени места на общината.

Резултати

- Привлякохме обществения интерес към уникалното фолклорно богатство на нашия край, съхранихме и популяризирахме нашите традиции, фолклор, бит, култура. Създадохме единствената на територията на Сапарева баня етнографска сбирка.

- Обучихме 42 деца в групите: "Традиционна кухня", "Местен фолклор", "Дърворезба", "Керамика", "Обичаи". Възродихме и пренесохме през поколенията традиционните бит, култура и обичаи.

- Проведохме "Базар на традициите", който ще превърнем в ежегоден.

Иноватор: Радка Серафимова
Дата на публикация: 17 юли 2006
Номинации: 8
Радка Серафимова

Сапарева баня -

Tel:
Fax:

[Номинирай]

назад

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, info@nimasystems.com