Фондация за реформа в местното самоуправление
Иновационни практики в България
Обмен на иновации за развитие на местното самоуправление
назад

Номинирай
Verification Code
Въведете кода от картинката тук:
Ако не виждате кода добре, натиснете върху картинката, за да видите нов
Предистория

Незаинтересоваността и липсата на съпричастност у хората от общността доведе до изолация на децата, настанени в Дома за деца с умствена изостаналост в село Горна Козница. В Дома живеят 57 деца, които са трудно подвижни, страдат от умствени увреждания и имат проблеми и затруднения в общуването. Всички те се нуждаят от внимание, нежност и специални грижи. Липсата на специално оборудвани помещения за рехабилитация затрудняваха възстановяването и предоставянето на нормални условия за работа с децата в Дома. Персоналът, пряко ангажиран с обслужването им, бе крайно недостатъчен за осигуряването на нужната ежедневна грижа за тях.

Липсата на контакт с нормалната жизнена среда оказва негативен ефект върху децата от Дома и тяхната изолация, както и слабата информираност на обществото за проблемите им, можеше да бъде решена до известна степен чрез създаване на сдружение с нестопанска цел, което да защитава децата с увреждания и да работи за по-добрата интеграция, подобряване на условията за живот и насърчаване на съпричастността от страна на обществеността към решаване на тези проблеми.

Практика

Проектът стартира чрез среща разговор с представители на общинското ръководство на Община Бобов дол, Дирекция "Социално подпомагане" и други заинтересовани институции от общината, които обаче не проявиха особен интерес към разрешаването на проблема, и се оказа, че в процеса на интеграция на децата с увреждания и подобряването на социалната им среда ще бъдем пак сами. Това обаче ни най-малко не ни накара да се откажем от поставените цели и да продължим да работим за постигане на по-добра среда за децата от Дома.

По инициатива на ръководството на Дома бе проведено учредително събрание на сдружението с нестопанска цел, в което участие взеха група жители на селото, пряко ангажирани с проблемите на децата от Дома. По време на срещата бе обсъден Устав на новата организация и избран Управителен съвет. През месец май стана факт и юридическата регистрация и вписването на сдружението, което носи името "Не ни забравяйте". Чрез създаването на организацията на практика поставихме началото на една нова форма за активна защита и отстояване на интереса на децата от Дома, като работим за по-широката информираност на гражданите за техните проблеми и търсим начини за преодоляване на изолацията им.

Друга важна задача, поставена в рамките на проекта, бе да осигурим допълнителни служители в Дома, които да помагат в ежедневната грижа за децата. След като проведохме интервюта с няколко кандидати, назначихме социален асистент, който започна да подпомага работата на персонала. Изглеждаше ни странно и интересно, че сред персонала ще работи човек извън щатното разписание - такова нещо не се беше случвало никога. Изключително полезна беше работата на жената, работеща като социален асистент. След края на проекта социалният асистент ще продължи да работи за Дома посредством назначение с постоянен трудов договор.

Най-значимият и забелязващ се веднага резултат бе ремонтирането и пълното преобразяване на залата за рехабилитация в Дома. Малко социални заведения и центрове за рехабилитация в страната биха могли да се похвалят с толкова добре оборудвана зала, а на територията на общината подобна се създава за първи път. Децата от Дома имат възможността да участват в редовни занимания, водени от рехабилитаторка, чрез които да работят за подобряване на физическото и умственото си състояние.

Чрез инициативи по проекта спомогнахме за преодоляване на бариерата между децата в масовите училища на територията на общината и децата от Дома. Съвместната ни работа с училищата в Община Бобов дол бе изключително полезна. Екипът на проекта организира няколко беседи с децата от училищата, посветени на проблемите на децата с увреждания, и инициира посещение на ученици в Дома в селото. Някои от учениците преживяха за първи път среща със свой връстник, страдащ от умствено или физическо заболяване. Постепенно децата от училищата се приобщиха към децата от Дома и инициираха тържества по случай Баба Марта, Деня на детето, Коледа и Великден.

Бе инициирана и благотворителна кампания, на която се отзоваха учениците от общината, техните родители, граждани и бизнесът. В резултат на кампанията за Дома бяха дарени продукти от първа необходимост, дрехи и лакомства на стойност над 1500 лв.

Резултати

-Учредена и регистрирана НПО, която работи за интересите и по-обрата интеграция и условия на живот на децата с увреждания от Дома.

-Създадена бе модерна и отлично оборудвана стая за рехабилитация в Дома, която създава добри условия за ежедневни занимания на децата.

- Създадени бяха индивидуални програми за рехабилитация на децата, с което бе увеличена възможността за преодоляване на физическите им увреждания.

- Повишена бе информираността на обществото за проблемите на децата с увреждания и бе насърчена тяхната съпричастност към подобряване на средата на живот в Дома.

Нищо не бе в състояние да замени детските усмивки и радостта в очите на децата от Дома, родени от срещите и контактите с други деца и граждани. Вярвам, че това е най-значимият резултат от осъществяването на проекта.

Иноватор: Маргарита Пармакова
Дата на публикация: 17 юли 2006
Номинации: 5
Маргарита Пармакова
директор
с. Горна Козница 2687, Община Бобов дол - 2687

Tel:(07031) 215
Fax:

[Номинирай]

назад

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, info@nimasystems.com