Фондация за реформа в местното самоуправление
Иновационни практики в България
Обмен на иновации за развитие на местното самоуправление
назад

Номинирай
Verification Code
Въведете кода от картинката тук:
Ако не виждате кода добре, натиснете върху картинката, за да видите нов
Предистория
До момента Община Шумен има 4 побратимени чуждестранни града, а в близко бъдеще се очаква подписване на договори с още три града. За развитието на международните контакти на Община Шумен досега работеха основно три общински дирекции. Много институции в Шумен търсят партньорства с чуждестранни градове. Въпреки това, до момента те не се бяха възползвали активно от съществуващите контакти и не бяха взели активно участие в опитите за установяване на нови връзки с чуждестранни партньори. А в същото време някой фирми в Шумен вече са развили успешни бизнес контакти с чуждестранни компании, които обаче не са използвани до този момент като възможност за установяване на официални отношения със съответния чуждестранен град. Всички тези фактори наложиха създаване на отделна структура, която да координира и управлява всички тези контакти, за да извлекат всички граждани на Шумен максимална полза от тях и да имат възможност за реално участие в множеството международни проекти, в които града ще участва в бъдеще.
Практика
  1. Съветът ще консултира общинската администрация и за извършената работа уведомява кмета и търси неговото съдействие при необходимост.
  2. Съветът е съставен от 2 части: (1) общинска включва директорите на дирекциите, които в момента отговарят за развитието на международното сътрудничество; и (2) необщинска представители на различни сектори на икономиката в Шумен, нестопанския сектор и държавни институции, които ще допринесат за установяването на сътрудничество с чуждестранни партньори.
  3. За да се представи най-точно шуменската общественост, Община Шумен реши да покани граждани да вземат участие в управленските процеси по отношение на международното сътрудничество. Членове на шуменската общественост, които представляват различни сектори (малцинства, НПО, бизнес, търговия, туризъм, образование и т.н.) сформират необщинската част на Консултативния съвет. Първоначално, Консултативния съвет регистрира и създава база данни на съществуващите партньорства в Община Шумен.
  4. Съобразно Общинският план за действие за присъединяване на България към ЕС 2004-2007, изготвен от НСОРБ, създаването на такъв съвет отговаря на Националната стратегия, засягаща гражданското участие в общинските дейности.
  5. Както американската организация Sister Cities International има за цел да предлага обменни програми (от инвестиционни до образователни), логично е да се предостави на гражданите шанс сами да откриват и използват възможностите предоставени от различни чуждестранни партньори. Този съвет е първият опит за България да предприеме такава иновационна практика. По този начин, административният капацитет на Шумен по отношение развитието на международното сътрудничество ще се повиши, както ще се повиши и способността за участие в международни програми и проекти.

Резултати

Заинтересовани сме от осигуряване на устойчивост в работата на Консултативния съвет, тъй като той ще допринесе изключително много за развитие и ефективно използване на международните сътрудничества. Ето защо, Шумен търси международна подкрепа в ролята на ментор и съветник, за да осигури по-ефективна работа на съвета. След като Консултативния съвет започне да развива своята дейност, неговите членове ще имат възможност да участват в семинари чрез Регионалната асоциация на общините с надежда повече общини да използват този иновационен проект.

Убедени сме, че и други общини ще използват този модел на работа, тъй като той има потенциал и отговаря на изискванията на НСОРБ относно приспособяването ни към европейските стандарти. Гражданското участие в България все още не е разпространена практика, което изисква постепенна реформа. Консултативния съвет има свобода да взема общественополезни решения и да ги осъществява и с тези си функции поставя начало на една отлична иновационна практика.

За повече контакти се обръщайте към

Димитрина Костова

Директор на дирекция "Евроинтеграция и ПДОС"

Община Шумен, бул. "Славянски" 17,

Тел.:054/857 623, факс: 054/800 400

d.kostova@shumen.bg

www.shumen.bg

Иноватор: ros
Дата на публикация: 19 септември 2006
Номинации: 108
ros

-

Tel:
Fax:

[Номинирай]

назад

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, info@nimasystems.com