Foundation for Local Government Reform
Иновационни практики в България
Обмен на иновации за развитие на местното самоуправление
Общинският фонд за подкрепа на местни инициативи цели осигуряване на устойчив местен финансов ресурс за подкрепа на гражданската активност, базиран на общинския бюджет, с което се гарантира устойчивост на процеса във времето и същевременно се поставя акцент на местните приоритети и местното развитие.
[Още]
Иноватор:
Дата на публикация: 28 август 2019
Номинации: 2


-

Tel:
Fax:
Последни новини
Резултати
03.04.2007, 00:46

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, info@nimasystems.com