Foundation for Local Government Reform
Иновационни практики в България
Обмен на иновации за развитие на местното самоуправление

Практиката спечели първо място в конкурса по Програма за добри практики в местното самоуправление в България 2016 / 2017, Категория III. Социални иновации и партньорства.

Практиката е насочена към възрастните хора от община Велико Търново и е изградена въз основа на комплексни методи за превенция на престъпността и намаляване риска от социална изолация.


[Още]
Иноватор:
Дата на публикация: 05 юни 2017
Номинации: 2


-

Tel:
Fax:
Последни новини
Резултати
03.04.2007, 00:46

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, info@nimasystems.com