Foundation for Local Government Reform
Иновационни практики в България
Обмен на иновации за развитие на местното самоуправление
Електронният регистър на сигналите, подадени от граждани, в Община Варна е създаден за оптимизиране на работните процеси и цели по-ефективно изпълнение на функциите на административните звена и на служителите, както и за общо подобряване на ефикасността, икономичността и скъсяване на времето за обработка на съответния сигнал.
[Още]
Иноватор:
Дата на публикация: 14 юли 2019
Номинации: 1


-

Tel:
Fax:
Последни новини
Резултати
03.04.2007, 00:46

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, info@nimasystems.com