Foundation for Local Government Reform
Иновационни практики в България
Обмен на иновации за развитие на местното самоуправление
Създаден е Общински фонд "С един лев в помощ на болните деца от община Сатовча" с цел финансово подпомагане на нуждаещи се деца до 18-годишна възраст от община Сатовча.
[Още]
Иноватор:
Дата на публикация: 05 юни 2017
Номинации: 1


-

Tel:
Fax:
Последни новини
Резултати
03.04.2007, 00:46

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, info@nimasystems.com