Foundation for Local Government Reform
2007/03: Квалификационни курсове

През март 2007 г.стартират курсовете за професионална квалификация, които Центърът за обучение и квалификация към ФРМС вече четвърта година организира съвместно със Софийски университет.

През месец март 2007 г. ще бъдат проведени курсове по следните теми:

9 - 11 март 2007:

Разработване и управление на проекти по програми на ЕС 

(групата е попълнена)

 


16 - 18 март 2007:

Ефективната комуникация 

 


23 - 25 март 2007:

Структурни фондове на ЕС. Финансиране на проекти за периода 2007 - 2013 по линия на Оперативните програми 

(групата е попълнена)

 


30 март - 1 април 2007:

Развитие на човешките ресурси

 

 


Курсовете са тридневни в рамките на 24 академични часа.

 


Цената на един курс е 150 лв. с ДДС.

 


В края на обучението участниците получават Удостоверение от Софийски университет „Св. Климент Охридски”.

 


Заявка за участие 

 

 


За повече информация:

Николета Ефремова

тел.: 02/976 89 32

[email protected]


Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]