Foundation for Local Government Reform
Иновационни практики в България
Обмен на иновации за развитие на местното самоуправление

назад

Електронно управление
Официалният сайт на Община Тунджа грабна наградата "Сайт на публиката" в категория "Общество" на тазгодишното, осмо издание на конкурса "БГ Сайт" на Българска Уеб Асоциация.
[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 19 ноември 2006
Номинации: 25

На базата на детайлното изследване на информационните фондове и технологичните вериги в общинската информационна система и на информационните потребности на служителите в администрацията бяха очертани основни рамки на локалния Интранет портал и създаване на структурирани информационни бази в портала и осигуряване на условия за ефективното му използване.

За изграждане на успешно действащо, модерно общинско управление бе постигнато структуриране и бърза достъпност на приложими и прилагани документи, създадени от държавата и общините; автоматизираната информационна система повиши ефективността на работата на общинска администрация и създаде условия за вземане на ефикасни управленски решения


[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 21 септември 2006
Номинации: 1

След лятната ваканция на общинските съветници в Община Свищов се въведе електронна система за гласуване в общината. С тази система се осъществява визуализация на гласуването.


[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 20 септември 2006
Номинации: 30

Резултатите, които се постигат с прилагането на този подход са: 1. за гражданите: осигуряване на оптимален и удобен достъп до административните услуги; съкращаване на време и финансови разходи за набавяне на необходимите формуляри; яснота и информираност за услугите; 2. за служители в кметствата: дава достатъчно оперативно време за извършване на качествени услуги; професионално усъвършенства не и умения за работа с клиенти; 3. за общинското ръководство: възможност за вътрешен контрол; добра база за ефективни управленски решения.


[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 08 септември 2006
Номинации: 2

Създадена е електронна библиотека с лекции и упражнения по основните учебни предмети, допълнителна информация за учебно-възпитателния процес, училищна документация, както и научно-популярни и игрални филми свързани с учебното съдържание, които се ползват от 305 ученици и преподавателите в СОУ "Христо Смирненски" - Гурково.


[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 11 август 2006
Номинации: 13

Идеята за изграждане на е-услуги възникна в контекста на:

- Потребността от нов подход и ново качество на административното обслужване;

- Примера и опита на общините, реализирали вече тази идея;

- Желанието на ръководството на Община Кубрат за затвърждаване убеждението сред собствените й граждани и бизнеса, че Общинската администрация ще управлява своята част от обществените дела единствено и само в полза и услуга на техните потребности и желания.

Иновативният подход включва изграждане на единна информационна среда на Общинската администрация Кубрат и нейното отваряне за по-широк кръг потребители чрез Интранет/Интернет технологии.

Резултатите, които се постигат с прилагането на този иновативен подход, са:

- за гражданите осигуряване на оптимален и удобен достъп до административните услуги; съкращаване на време и финансови разходи за набавяне на необходимите формуляри; елиминиране на възможността за корупция; яснота и информираност за услугите, чрез Интернет.

- за общинските служители дава достатъчно оперативно време за извършване на качествени услуги; професионално усъвършенства не и умения за работа с клиенти.

- за общинското ръководство възможност за вътрешен контрол; добра база за ефективни управленски решения.


[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 08 август 2006
Номинации: 5

С реализацията на проекта Читалище "Сергей Румянцев" - с. Капитан Димитриево, Община Пещера, успя да преодолее информационната откъснатост на жителите на селото, като осигури интернет връзка. От тази възможност впоследствие се възползваха училището, кметската администрация, здравната служба, детската градина, отделни семейства, както и училището в съседното село Радилово. Владеенето на работа с компютър се приема от ООН за основно умение, наравно с писането и четенето, а липсата на Интернет свързаност води до маргинализиране на цели групи от обществото. Именно тези два елемента на съвременните социални изисквания бяха осигурени на жителите и децата на селото.


[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 17 юли 2006
Номинации: 13

Община Пазарджик е изградила със собствено финансиране цялостна електронна мрежа със 180 работни станции с достъп до интернет. Подходящо избрани и внедрени хардуерни и софтуерни компоненти, подкрепени с необходимите човешки ресурси. Въведена е цялостна Система за управление на качеството ISO 9001.


[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 23 март 2006
Номинации: 4

Проектът ГИС се явява свързващото звено между прогреса на информационните технологии и различните бизнес отрасли и е основната база, върху която започват да се изграждат модерни и ефективни решения, отнасящи се до икономическото развитие на Пазарджик като модерен европейски град. Внедряването на ГИС е полезен и важен ход за всяка българска община, която търси съвременни и ефективни начини в подобряването качеството на услугите, които предлага. По проекта ГИС общината взе участие в две международни конференции по ГИС и картография


[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 23 март 2006
Номинации: 15

В края на 2004 година община Бойчиновци изгради със собствени сили Общински център за услуги и информация на гражданите. След като в рамките на една година центърът доказа своята целесъобразност, ръководството на общината реши да продължи надграждането на съществуващата инфраструктура чрез въвеждането на е- услуги за населението. Изборът на софтуер с отворен код се определя от динамичното развитие на ИТ сектора в областта на този тип продукти, както и от изискванията на ЕС за свободна конкуренция на софтуерния пазар.


[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 21 февруари 2006
Номинации: 96
  назад... - 1 2 3 4 5 6 - ...следваща

сортиране по страници:

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]