Foundation for Local Government Reform
Иновационни практики в България
Обмен на иновации за развитие на местното самоуправление

назад

Електронно управление

Екип от Община град Добрич разработва комплект съвременни промоционни материали за Добрич на български и чужди езици, който включва: уеб-страница http://www.dobrich.org/ , план за развитие на Добрич, компакт-иск с информация за града на български и английски език, презентация на града на български, английски, руски и немски език, визитка на кмета в електронен вариант.
[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 01 декември 2002
Номинации: 3

Представяне и дискусия по продуктите на Майкрософт в областта на общинските дейности и специално в сферата на образованието пред кметове, председатели на общински съвети и ИТ специалисти от общински и областни администрации на области Добрич, Силистра и Шумен.
[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 01 декември 2002
Номинации: 4

Интернет-страницата на РАО Тракия предлага иновативен механизъм за обмен на информация между общините членки. В основата е принципът Всеки потребител е и автор . Страницата съдържа линкове до сайтовете на общините членки, електронен вариант на административен телефонен указател и база данни с решени казуси на общините. Като част от стратегията за по-ефективен обмен на информация между общините РАО Тракия организира и обучения за повишаване компютърните умения на общинските служители.
[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 01 декември 2002
Номинации: 35

www.CraftCenter.org е първият български интернет магазин, изцяло специализиран в продажба на занаятчийски изделия, чрез който занаятчии от цялата страна могат да намерят реализация на своя труд. Виртуалният магазин отваря врати на 8 ноември 2002 г. с повече от тридесет занаятчии и над 300 артикула.
[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 01 декември 2002
Номинации: 22

Разширяване на локалната компютърна мрежа на общината с работни места в кварталите на града за по-лесно и комфортно обслужване на гражданите, за работа в единна база данни, за по-добра съгласуваност и информираност както на гражданите, така и на общинските звена.
[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 01 декември 2002
Номинации: 4

Чрез осъществяването на проекта се реализира нов, по-рационален подход в административно-управленската дейност, което потвърждава заявените намерения на общинската власт и администрация да бъдат в услуга на своите съграждани. Внедряването на новите технологии прави възможно работата на ОбА - Панагюрище да мери ръст с утвърдените международни стандарти.
[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 01 декември 2002
Номинации: 7

Проектът, реализиран със съдействието на ФРМС и ААМР, представлява прилагане на практика на съвременни информационни и комуникационни технологии и съчетаването им с успешни управленски решения. При изграждането на системата са взети предвид както изследванията на информационните потоци и технологичните схеми на административно-техническите услуги, които се ползват в Община Бургас още от 1995 г., така и натрупаният с годините успешен опит в обслужването на гражданите. Разработката на Община Бургас е насочена към оптимизиране на работата на общинската администрация, ускоряване процеса на вземане на решения, предлагане на по-качествени и ефективни услуги на гражданите, осигуряване на обществеността с полезна и значима информация.
[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 01 декември 2002
Номинации: 2

Вече почти две години Центърът предоставя достъп до Интернет, възможност за търсене на информация в електронни търсачки и сайтове, правни електронни вестници и списания. Уеб-сайтът на Библиотеката www.libdgabe.dobrich.net включва разнообразна информация за историята, мисията, структурата и предлаганите услуги, за града и областта, предоставя он-лайн достъп до електронните библиотечни каталози.
[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 01 декември 2002
Номинации: 8

Съдържанието на сайта е организирано в девет раздела: Светът; Европа; Повече за ЕС; Преговори България ЕС; Програми и донори; Изготвяне на проект; Управление на проект; Справочник на термините; Ползвани източници. Разделите се състоят от подтеми, като идеята на авторите е подтемите да представят накратко проблема, но да съдържат и препратки (линкове) към други страници в Интернет с цел получаване на допълнителна информация.
[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 01 декември 2002
Номинации: 6

Центърът за информация и общински услуги в Община Белослав е изграден през 2002 г. с подкрепата на ФРМС и финансиран от Американската агенция за международно развитие. Гражданите на общината получиха модерно, качествено и бързо административно-правно и техническо обслужване.
[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 01 декември 2002
Номинации: 4
  назад... - 2 3 4 5 6 7 - ...следваща

сортиране по страници:

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]