Foundation for Local Government Reform
Иновационни практики в България
Обмен на иновации за развитие на местното самоуправление
назад

Номинирай
Verification Code
Въведете кода от картинката тук:
Ако не виждате кода добре, натиснете върху картинката, за да видите нов
Предистория

Община Стара Загора наброява 179 000 жители и е образувана от град Стара Загора с 160 000 жители и още 50 села, разположени в непосредствена близост до него. Самият град е оформен от централна част и квартали. Ето защо общинската администрация е структурирана от централна общинска администрация, 5 броя административни бюра и 50 кметства. Кметствата и административните бюра са административни единици, представляващи общинската администрация за съответното населено място или квартал. Като част от тази администрация административните бюра предоставят най-често търсените от гражданите и възможни за изпълнение услуги: Разрешително за тротоарно право; Разрешително за маси пред заведения; Отдаване под наем земя на временните търговски обекти; Издаване на административен номер на сграда; Издаване на административен паспорт за куче; Издаване документ за производител; Издаване удостоверения за отлагане от военна служба.
Практика

В момента в административните бюра се извършват 760 услуги месечно. Разделението на общината на квартали и съществуването на административните бюра към тях са добра предпоставка за реализацията на тази идея. Нейното осъществяване става възможно със спечелването на проект за надграждане на центъра, финансиран от ФРМС.

Първо се пристъпва към изграждане на Интернет-връзка между бюрата и централната администрация. Използвани са специални устройства RadioBridge, работещи на честота, одобрена от ДКД. Тяхното предимство е, че не се изисква специален лиценз за работата им, не се дължат никакви месечни такси към БТК, или външни фирми и инвестицията по изграждане на такъв вид инфраструктура е еднократна. Устройствата имат възможност за криптиране на данните в реално време, за създаване правила за използването им, за филтриране на пакети и ред други функции, които осигуряват надеждността на трансферираните данни.

Едновременно с това е проведено ново изследване за най-търсените услуги към бюрата и за всяка от тях е уточнена процедурата на извършването й. За всяка услуга са изработени еднакви за всички бюра заявления образци. Разработени са технологични карти и са внедрени в програмния продукт Деловодство . Бюрата са включени като потребители на общинската база данни Документи . В процес на тестване е модул Каса , който също е единен за общината, така че плащането ще се регистрира в сървъра на общината, независимо от това, къде се извършва. За автоматизацията на дейността на бюрата се разработва модул към програмната система Общински имоти , общ за всички, работещи този вид услуги. По този начин ще се създават общи бази данни, които ще се ползват от всеки заинтересован служител на общината. Ще се осъществява по-добър контрол върху дейностите на общината като цяло и на бюрата в частност. Най-ценното в това решение е, че гражданинът ще може да си подава заявка за услуга от най-удобното за него място, като това няма да рефлектира върху срока и качеството на услугата.
Резултати

До този момент услугите предлагани от бюрата са най-вече от сферата на стопанската политика на общината. Така създадената връзка ще предостави възможност за използването и на другите модули от информационната система за извършване на услуги в другите сфери от работа на общината. По този начин бюрата ще се превърнат в пълноценна част от Центъра за информация и услуги , в който се предлагат 97 различни вида общински услуги.
Иноватор: инж. Саша Кръстева
Дата на публикация: 01 декември 2002
Номинации: 4
инж. Саша Кръстева
Началник отдел Информационно обслужване и технологии
Стара Загора - 6000
ул. Цар Симеон Велики 107
Tel:(042) 601 826
Fax:(042) 601 103
http://city.starazagora.net

[Номинирай]

назад

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]