Foundation for Local Government Reform
Иновационни практики в България
Обмен на иновации за развитие на местното самоуправление

назад

Международно сътрудничество и Евроинтеграция

Делегация здравни специалисти начело с кмета Петре Първу на Община Зимнич, Република Румъния посети град Свищов, Република България. Визитата бе по повод реализирането на 6-месечния проект "Здравеопазването от едната и другата страна на река Дунав" по програма ФАР-Трансгранично сътрудничество, на стойност 21 000 евро, спечелен от ръководството на град Зимнич, а партньор в проекта е Община Свищов.

На срещата (семинар) в Община Свищов румънските доктори обмениха опит и установиха aразличия в системата на здравеопазването от двете страни на Дунава с българските си колеги от град Свищов.


[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 13 април 2006
Номинации: 30
Практиката на Евродеск точката се изразява в анализиране на нагласите на младите хора в общината, обсъждане на възможностите за създаване на информационен център за младежи от страна на Сдружението за икономическо развитие на Община Мездра, общинската администрация, представители на училищата в града, млади хора. По този начин с общи усилия и в името на общата цел създаване на благоприятни условия развитие на младежите бе открита Евродеск точката като безплатна информационна система за възможностите, които ЕС предлага на младите хора.
[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 16 декември 2005
Номинации: 1
Практиката се състои в създаване на информационна база за ЕС (библиотека Европа ) в Община Мездра, популяризирането й сред обществеността и непрекъснатата й актуализация. Чрез нея общината изпълнява и Общинския план за действие за присъединяване на България към ЕС.
[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 16 декември 2005
Номинации: 1

На 9.12.2005 година ръководството на Община Плевен подписа споразумение за сътрудничество с град Ростов на Дон, Руска федерация за реализация на основните направления на търговско-икономическата дейност и сътрудничеството в областта на културата, спорта, туризма и обществения живот между двата града.


[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 15 декември 2005
Номинации: 0

Посещение на представители от Дружеството на приятелите на река Дунав от град Улм, Германия в град Свищов. Дружеството има традицията да организира пътувания по река Дунав, с отправна точка град Улм. Тази година се осъществява под надслов "Плаване до Черно море 2005". По време на престоя си в Свищов гостите се срещнаха с представителна група на общината, ръководена от г-н Пламен Александров, заместник кмет "Социална и интеграционна политика". В процеса на разговорите бяха уточнени бъдещите съвместни действия за установяване на ползотворно партньорство между град Улм и град Свищов.


[Още]

Иноватор: -
Дата на публикация: 08 август 2005
Номинации: 28

По повод отбелязването на международния ден на река Дунав 29.06.2005 г. в Община Свищов беше организирана за втора последователна година кръгла маса на тема Река Дунав от разделяща граница към мост между страни и хора . Между участниците от българска и румънска страна беше подписан меморандум, съгласно който ежегодно ще продължават усилията на двете страни за постигане на реална интеграция в региона Свищов Зимнич Александрия.


[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 01 юли 2005
Номинации: 37

Изследването Миграция и вътрешна сигурност. Предизвикателства пред миграционните политики на Европейския съюз и България е публикувано в резултат на конкурса Подпомагане на печатни издания по оригинални авторски идеи, свързани с ЕС и предприсъединителния процес на България , проведен през 2004 г. в рамките на Информационната и комуникационна програма за България по програма ФАР 2002.

Публикацията е първи опит за анализ на връзките между миграцията и сигурността в България. Традиционно миграцията е разглеждана в контекста на трудовия пазар, хуманитарните кризи и социалната интеграция. През последните няколко години обаче миграционните процеси все повече се обвързват със заплахите за вътрешната сигурност в Европейския съюз наред с организираната престъпност и тероризма. Научният дебат в ЕС по въпросите на новите рискове за сигурността е съвсем нов, като първите изследвания за миграцията като един от тези рискове в Европа се п о явяват през 2001-2002 г.


[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 19 април 2005
Номинации: 5
Проектът Масмедия на Еврорегион Дунав Изток беше реализиран от АТГСР Дунавска Добруджа в периода декември 2003 - октомври 2004 г. с партньор от румънска страна Фондация на независимите радиостанции РАИНД . Проектът беше съфинансиран от ЕС, Програма ФАР ТГС, Съвместен фонд за малки проекти България-Румъния 2000. Чрез реализирането на проекта бе подобрена комуникацията в зоната на Еврорегиона чрез издаването на единствения до сега двуезичен вестник Дунав Изток , бе разработена Комуникационна стратегия и активизирана информационната мрежа между общините членки на Асоциацията.
[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 19 април 2005
Номинации: 6
Чрез проекта на Областна администрация-Габрово Познаването на Европейския съюз днес възможност да планираме бъдещето си утре бе установена нова практика в областта - подаване на информация за Европейския съюз по достъпен начин чрез различни средства - медии, интернет, мултимедийни презентации, семинари, работни групи, творчески занимания
[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 19 април 2005
Номинации: 1

Богатите възможности на Котленския край за развитие на различни видове туризъм не са достатъчно добре разработени. Общината взе решение чрез привличане на средства от различни донорски програми да се осигурят средства и възможности за активизиране на природни и културни ресурси в рамките на дългосрочен интегрален проект.


[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 19 април 2005
Номинации: 4
  назад... - 1 2 3 4 5 6 - ...следваща

сортиране по страници:

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]