Foundation for Local Government Reform
Иновационни практики в България
Обмен на иновации за развитие на местното самоуправление

назад

Международно сътрудничество и Евроинтеграция
ОБЩА ЦЕЛ: насърчаване на сътрудничеството между България и Сърбия за модернизиране на образованието, което да допринесе за интеграцията и социално-икономическото развитие на българо-сръбския граничен регион.
СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ: Консолидиране на мотивираните професионалисти от образователните системи на двете страни, като се изгради устойчива трансгранична мрежа; Създаване на благоприятна среда за сътрудничество и развитие на средното образование посредством обмяна на добри практики и иновации в областта на обучението и образованието; Насърчаване създаването на контакти между професионалистите в областта на образованието и неговите структури от двете страни на границата.
Проектът се реализира 2013 – 2014 от сдружение Свободен младежки център – Видин в партньорство с Отворен клуб – Ниш в граничния район, обхващащ от българска страна областите Видин, Монтана, София област, Перник и Кюстендил, а от сръбска – окръзи Бор, Зайчар, Нишава, Пирот, Ябланица и Пциня.
[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 26 юни 2015
Номинации: 0
Цел на проекта бе повишаване на качеството на живот на младежите от трансграничния район чрез реализирането на Стратегически документи в областта на здравната превенция на младежите от Бор и Видин, основано на Националните стратегии на Сърбия и България срещу наркоманията и ХИВ/СПИН.
Финансиран от Програма за трансгранично сътрудничество по ИПП България-Сърбия. Водеща организация: Кокоро, Бор, Сърбия
Партньор: Свободен младежки център, Видин, България
Продължителност: 12 месеца (4/2013 - 4/2014)

[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 26 юни 2015
Номинации: 3
Ефектни цветни фигури, падащи цветя по брега на крайречната улица „Аврам Гачев", красиви паркове и поддържани междублокови пространства са част от дейностите, които Габрово има шанса да реализира по швейцарски модел.
[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 20 юни 2014
Номинации: 2

Чрез превенция да съхраним природната красота на Родопа планина

Целта на проекта е опазване на биоразнообразието и устойчиво управление на природните ресурси в трансграничния регион Смолян – Ксанти чрез подобряване на комуникацията и взаимодействието между отговорните институции при възникване на природни бедствия.

Създадена е система за оценка на риска и ранно предупреждение за горски пожари, която ще подпомогне опазването на околната среда от природни и предизвикани от човека бедствия. Разработени са правила за съвместно управление и обмен на опит в предотвратяването на горски пожари.

Подобрена е координацията между институциите при локализиране, ограничаване и потушаване на горски пожари. Повишена е екологичната култура на населението и посетителите по отношение на пожарната безопасност.

Период: 14.03.2011 г. – 14.03.2013 г.

Партньори: Регион Източна Македония и Тракия (Гърция)

Финансиране: 830 920,40 евро по програмата за европейско териториално сътрудничество „Гърция – България 2007 – 2013 г.”


[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 21 април 2014
Номинации: 4

„Прозорец към света” е проект за създаване на центрове за информация и услуги в деветте села от Деветашкото плато, повишаване на местния капацитет и развитие на устойчив туризъм в региона.


[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 03 юни 2010
Номинации: 2

Община Панагюрище създаде Обществен съвет за прозрачно управление на проекта „Център за обществена подкрепа”, одобрен за финансиране по ФАР

Поканени бяха представители на Общинска администрация, на Общински съвет, на Дирекция „Социално подпомагане”, на Агенцията за закрила на детето, на Сдружението на предприемачите и на Ротари клуб – Панагюрище, на образованието и местните медии.

[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 06 октомври 2009
Номинации: 1
Основната цел на проекта “Една Европа” е да даде възможност на местни групи, организациии мрежи да изпълняват инициативи и кампании, чрез които да се популяризират европейски ценности като толерантност и взаимно уважение. Освен в България, дейностите ще се реализират още в Унгария, Дания и Германия.

[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 17 юни 2009
Номинации: 4

В петък – 9 ноември 2007 г., кметът на община Тунджа Георги Георгиев подписа съвместно с министъра на финансите Пламен Орешарски и министъра на регионалното развитие и благоустройство Асен Гагаузов тристранно споразумение за условията и реда за предоставяне на предварително финансиране по проект на община Тунджа.

Проектът касае реконструкцията и основния ремонт на общински път “Разклон с. Скалица – с. Миладиновци”. Отсечката е с дължина 2570 м., а средствата са в размер на 415 000 лв. и ще бъдат получени на три транша.

По този начин стартира реално реализацията на първият проект на община Тунджа, който ще бъде финансиран със средства по Програмата за развитие на селските райони 2007 – 2013 г.


[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 27 ноември 2007
Номинации: 0
Проектът  е “Културно-историческото наследство на община Тунджа – база за развитие на туризма чрез трансгранично популяризиране”. Той е по линия на Програма ФАР – ТГС България-Турция 2005, Съвместен фонд за малки проекти. Отново партньор от турска страна е Асоциацията на младите бизнесмени от гр. Едирне /Одрин/. Асоциирани партньори са читалищата в селата Генерал Инзово и Дражево, училището в с. Веселиново, Обществена фондация “Мостове над Тунджа” – Ямбол и ЯРТА. 
Финансирането от Програма ФАР-ТГС по проекта е  в размер на 24 856 евро, което представлява 90% от стойността на проекта.

[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 27 ноември 2007
Номинации: 0

Проектът “Без граница утре”, финансиран по програма ФАР-трансгранично сътрудничество България-Гърция целеше да популяризира развитието на туризма и да създаде общ туристически продукт- общи маршрути, които да свързват Смолян и Ксанти, Родопите и Егейско море (Бяло море).

Проектът имаше за цел представители на местни власти, млади хора, медии и туристически организации от област Смолян (Смолян, Чепеларе, Неделино, Девин, Рудозем, Мадан, Баните и Доспат) и Ксанти, Керамоти и Хрисуполи от префектурите Ксанти и Кавала в Гърция на място да се запознаят с историческото наследство и да получат информация за промените, настъпили в пограничните райони на Смолян, Ксанти и Кавала от древността до наши дни.


[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 12 юни 2007
Номинации: 10
  - 1 2 3 4 5 6 - ...следваща

сортиране по страници:

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]