Foundation for Local Government Reform
Иновационни практики в България
Обмен на иновации за развитие на местното самоуправление

назад

Международно сътрудничество и Евроинтеграция

Проектът е насочен към популяризиране на европейската идея сред младите хора на местно ниво. Създаден е училищен Евроцентър за информация и услуги в областта на европейската интеграция. 50 младежи преминават обучения за процеса на разширяване на Европейския съюз. Организирани са Младежки евродни, над 300 участници дискутират върху ролята на гражданите в процеса на присъединяване. Заснет е 30-минутен документален филм. Издадени и разпространени са 3 броя младежки евробюлетин.


[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 19 април 2005
Номинации: 9

Чрез обучение в строителни професии и участие в строително-монтажни работи на място в ромския квартал на Димитровград са обучени 80 роми, създадена е временна заетост за 33-ма и постоянна заетост след края на проекта за 10-има представители на ромската общност, подобрена е жизнената среда в кв. Изгрев, гр. Димитровград.


[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 19 април 2005
Номинации: 1

Създаден е спектакъл-ритуал, копродукция на НЧ Искра Казанлък и Театър Любомир Кабакчиев Казанлък, в партньорство с Община Казанлък, Исторически музей Искра Казанлък, Съвет по туризъм, частни хотелиери и туроператори. Той е част от Демонстрационен проект на Читалище Искра Долината на розите и тракийските царе , реализиран с подкрепата на Министерство на културата, Програма на ООН за развитие, Програма Матра на Правителството на Холандия и Американската агенция за международно развитие чрез Проект Читалища . Туристическият продукт е представен на туристически борси и оператори, включен е в обиколката на България за чуждестранни туристи.


[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 19 април 2005
Номинации: 1

Младите хора от България и Македония в продължение на седем месеца осъществяваха контакт чрез интернет, като разменяха информация за основните приоритети на работа и възможните дейности по двата обмена в Сливен и Битоля. Обменяха мисли и знания в сферата на екологията и опазването на околната среда. Търсеха възможности за разширяване на съвместната си работа между сродни балкански организации. Осъществиха контакт с младежка организация от Албания, която беше поканена и взе участие в част от дейностите при работното посещение в Македония. Набелязаха се и се оформиха нови идеи за съвместни проекти в различни сфери, касаещи младите хора от Балканския регион. Създадоха се много приятелства чрез неформално общуване и за възможността за бъдещи на инициативи чрез създалата се мрежа на обмен на информация между България, Македония и Албания.


[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 19 април 2005
Номинации: 7

Проектът предвижда ограмотяването на ромското население от гр.Брацигово в рамките на 9-месечно вечерно обучение. Обучението се извършва по предварително, писмeно декларирано желание от страна на обучаваните за редовно посещение на учебните часове и успешно завършване на курса. Допълнителните възможности за образование ще предоставят на хората в неравностойно социално положение възможности за по-добра реализация на трудовия пазар - предпоставка за по-пълноценната им интеграция в обществото.


[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 19 април 2005
Номинации: 1

С цел подпомагане утвърждаването на регионално ниво на европейските ценности и практики в контекста на критериите за присъединяването на България в ЕС, бе създадена свободна информационна зона за стимулиране развитието на евроинтегративните процеси посредством Регионален информационен център Европа за обслужване на Област Плевен. Центърът предоставя информационно-консултантски улуги по въпроси на евроинтеграцията; популяризира и провежда обучения за повишаване знанията за ЕС.


[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 18 април 2005
Номинации: 2

С цел намаляване натиска на местния пазар на труда чрез създаване на възможности за трудова заетост и професионално развитие на дългосрочно безработни младежи с ниско образование и квалификация от Община Плевен, включително от малцинствата, бе проведена двумесечна производствена практика за обучение на младежите на работно място в строителството с последваща трудова заетост в строително-ремонтни работи и охрана на обект и бе възстановена крепостта Сторгозия в Парк Кайлъка Плевен - древен археологически обект, обявен за паметник на културата с национално значение.


[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 18 април 2005
Номинации: 1
Проектът повиши информираността относно ЕС и процеса на разширяване, засили динамиката и прецизността на съвместните усилия за спечелване подкрепата на населението от Община Разлог. Организира празник на хората, чрез който се почустваха частица от обединеното европейско семейство. Честването протече на два етапа подготвителен период 24 април 8 май и на 9 май Европейски празник на Разлог. Бяха проведени различни изяви анкета сред жителите на общината, поредица от радиопредавания с горещ телефон , създаване на цветна алея. За младежите и техни връстници от гр. Солер , Франция - образователна игра, диспут, конкурс за есе, кулинарна изложба, спортни състезания, хепънинг. За учителите, образователните институции от Разлог и колегите им от Франция - кръгла маса. За местния бизнес, НПО и местната общност - семинари и кръгли маси.
[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 16 април 2005
Номинации: 2

Основната цел, която си постави екипът при разработване на този проект, бе чрез различни средства да се достигне до популяризиране на Деня на Европа сред населението на Община Горна Оряховица, а в по-дългосрочен аспект - утвърждаване на този ден като традиционен празник на града.

Реализацията на проекта бе насочена към целевите групи деца, учители, ученици, представители на бизнеса, земеделски производители, представители на културните общности, журналисти, като целта бе да се даде по-пълна информация на населението, да се постигнат положителни промени в нагласите и да се формира качествено ново европейско мислене.


[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 16 април 2005
Номинации: 4

Община Свищов инвестира в устойчиво развитие на културен туризъм с проект на стойност 306 518 Евро. Той е финансиран от Европейския съюз и българското правителство по програма ФАР-Културен туризъм , и предвижда възстановяване и популяризиране на древната римска крепост в Свищов НОВЕ и развитие на културния туризъм в общината.


[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 16 април 2005
Номинации: 2
  назад... - 1 2 3 4 5 6 - ...следваща

сортиране по страници:

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]