Foundation for Local Government Reform
Иновационни практики в България
Обмен на иновации за развитие на местното самоуправление
Сцената през нашите очи
Община Монтана
назад

Номинирай
Verification Code
Въведете кода от картинката тук:
Ако не виждате кода добре, натиснете върху картинката, за да видите нов
Предистория

В град Монтана съществуват два ромски квартала с повече от 4000 жители. По данни на ромската неправителствена организация Фондация ШАМ, около 1500 от тези жители са млади хора до 25-30 години. Тази огромна група млади няма възможности за развитие, тъй като значителна част от нея е ниско образована, а общуването с други млади хора е сведено само в рамките на квартала, в който живеят. Основната дейност на Фондация ШАМ е насочена към деца до 14 години, тъй като проектът цели осигуряване на качествено образование именно в тази възраст, в която отпадат най-много и най-лесно от образователната система ромски деца. Фондацията е инициирала множество извънучебни дейности като средство за повишаване посещаемоста на учебните занятия. Положителните резултати в работата на организацията с децата в предучилищна и начална степен накара екипа да търси нови форми за включване на другите млади хора от двата ромски квартала в обществения и културен живот на Монтана.

Практика

Екипът на фондацията осъществи няколко предварителни срещи с директора на Драматичен театър - Монтана за представяне на идейния проект. Съвместно с екип на театъра бе избран и режисьор на театралното представление млад и амбициозен ром със съответното професионално образование и с нужната мотивация за работа с такива младежи. Замисълът на екипа на Фондация ШАМ бе чрез разучаване и представяне на театралната пиеса да се стимулира изучаването и съхраняването на автентичния ромски език сред младите жители на ромските квартали.

Бяха привлечени редица консултанти от страната с опит в работата в такъв род проекти. В двата ромски квартала на Монтана бяха разлепени съобщения за кастинг на младежи за включването им в театралната постановка. В селекцията на младежите и определянето на актьорския състав участваха представители на Фондация ШАМ, представители на Драматичен театър - Монтана, представител на Община Монтана и екип консултанти към проекта.

За провеждането на селекцията и репетиции на театралната трупа Драматичен театър - Монтана предостави безплатно свои помещения, гримьорни и сцена. През цялото времетраене на проекта Фондацията срещаше пълната подкрепа от страна на Община Монтана. Премиерата на спектакъла в театър "София", гр. София бе изцяло финансирана от Община Монтана.

Следващите гостувания на спектакъла в други населени места и представянето на театралната пиеса в гр. Монтана бяха финансирани от Институт "Отворено общество" - София. Общата стойност на проекта бе 10 500 щ.д.

Резултати

- Повишен интерес от страна на младежите към театралното изкуство;

- Повишен успех на младежите в училище, което бе необходимо условие за продължаване на заниманията в театралният състав;

- Повишено внимание на обществеността и медиите на гр.Монтана към театралния спектакъл и към самите младежи, участващи в трупата;

- Повишена обществена ангажираност на обществеността с проблемите на ромската младеж;

- Стимулиран процес на съхраняване на ромската идентичност и традиции у младите роми;

- Популяризирана ромска култура сред не-ромска публика;

- Представена театрална пиеса пред смесена публика в градовете Монтана, София, Видин, Шумен, Добрич, Стара Загора и Пазарджик.

Иноватор: Виктория Петрова
Дата на публикация: 13 декември 2005
Номинации: 27
Виктория Петрова
младши експерт "Европейска интеграция"
Монтана - 3400
ул. "Извора" 1
Tel:(096) 300-481
Fax:(096) 300-401

[Номинирай]

назад

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]