Foundation for Local Government Reform
Иновационни практики в България
Обмен на иновации за развитие на местното самоуправление
назад

Номинирай
Verification Code
Въведете кода от картинката тук:
Ако не виждате кода добре, натиснете върху картинката, за да видите нов
Предистория

Досега в Община Свищов се гласуваше ЗА - с вдигане на ръка и ПРОТИВ - без вдигане на ръка. Тази система се счита за доста остаряла и не толкова надеждна, тъй като преброяването невинаги е точно и понякога се допуска дублиране. На заседание на Общински съвет - Свищов в края на юни съветниците на одобриха въвеждането на електронна система за гласуване в Зала 1 на общината. С монтирането на електронното табло преброяването на гласовете ще се осъществява много по-бързо и по-прецизно. Системата за електронно гласуване поддържа и архив по заседания и по решения, което е много практично за членовете от Общинския съвет.

Практика

Електронното гласуване става възможно, след като и други десет български общини, сред които е и Община Свищов, бяха включени в пилотен проект на Американската агенция за международно развитие. Всяка от десетте общини, включени в проекта, получи оборудване и софтуер към него.

Председателят на Общинския съвет доц. д-р Андрей Захариев изготви и представи необходимата документация пред Инициатива Местно самоуправление. Доц. д-р Андрей Захариев съвместно с комисията по Местно самоуправление, евроинтеграция, нормативна уредба и регионална политика предложи промени в Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Свищов, съответстващи на новия начин на гласуване.

Електронното гласуване се осъществява чрез устройства за гласуване с три бутона в зелен, жълт и червен цвят за гласуване съответно - ЗА , ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ и ПРОТИВ. Данните се изписват на електронното табло (LCD TV дисплей с 42 диагонал на екрана). Електронната система е с компютърна конфигурация MS WINDOWS XP Professional и приложен софтуер към нея. Номерата на местата в залата са изобразени на екрана в съответствие с конфигурацията на пленарната зала. Програмата има възможност да изменя тази конфигурация, както и броя на общинските съветници. Председателят на Общинския съвет може да указва началото на процедурата за гласуване, която изтича за период до 90 сек., с възможност за избор на по-малка продължителност. На екрана се показва таймер с обратно отброяване на времето за гласуване. Местата на общинските съветници са изобразени на екрана чрез номер вписан в кръгче, което променя цвета си в зависимост от начина на гласуване. Пултовете за гласуване са от дистанционен тип. Поддръжката ще бъде ангажимент на общината.

Резултати

С монтирането на системата за електронно гласуване се осъществява съвременно и модерно провеждане на общинските заседания. Като резултат от въвеждането й се съкращава времето за гласуване, тъй като е предварително зададено и не може да бъде повече от 90 сек. Гласовете ЗА, ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ и ПРОТИВ се преброяват точно, без възможност за дублиране. Поради многофункционалността на пленарната зала пултовете за гласуване са от дистанционен тип, което създава допълнително удобство за всички, които употребяват от тази система - неправителствени организации и различни политически сили, които използват Зала 1 на Община Свищов.

Иноватор: Стоян Парашкевов
Дата на публикация: 20 септември 2006
Номинации: 30
Стоян Парашкевов
Директор на Дирекция ``АПИО``
Свищов - 5250
ул. ``Цанко Церковски`` 2
Tel:0631/ 60582
Fax:0631/ 60504
http://www.svishtov.bg

[Номинирай]

назад

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]