Foundation for Local Government Reform
Иновационни практики в България
Обмен на иновации за развитие на местното самоуправление

назад

Управленски практики

Областен младежки съвет – Ловеч е неформално, доброволно обединение на младежи, което координира усилията на участващите в него младежи за осъществяване на взаимодействие между тях и държавната власт, за ефективно решаване на младежки проблеми. Областен младежки съвет (ОМС) е представителен орган на младежите от 15 до 29 годишна възраст на територията на област Ловеч.


[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 17 март 2019
Номинации: 1

В Община Родопи е внедрена Пътна карта „С мисъл за хората”, в рамките на която са реализирани редица инициативи за предостовяне на качествена социална подкрепа или временна заетост.


[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 17 март 2019
Номинации: 5

Целта на практиката е хората в рискова възраст да имат възможност безплатно да бъдат прегледани от специалисти в различни области, по този начин при наличие на някакъв вид заболяване, то да бъде констатирано в началото и да бъдат предприети навременни мерки.


[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 11 февруари 2019
Номинации: 1

Целта на Обществения съвет за социално включване на хората с увреждания създава условия за пълноценно участие в икономическите, социалните и политическите процеси на хората с увреждания. Съветът осъществява обществен контрол върху услугите, предоставяни на тази група хора и защитава интересите им. Той стимулира партньорството между държавните и местни органи, и доставчиците на социални услуги на територията на региона.


[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 11 март 2018
Номинации: 2

Община град Добрич съвместно с бизнеса се ангажира с осъществяването на една детска мечта – подходяща градска среда за живот и игра.

Практиката спечели второ място в конкурса по Програма за добри практики в местното самоуправление в България 2016 / 2017, Категория I. Общинска подкрепа за граждански инициативи


[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 05 юни 2017
Номинации: 2
Иновативната менторска програма за подкрепа на деца, лишени от родителски грижи и отглеждани в социални услуги от резидентен тип, е съвместна инициатива на Община Велико Търново и Сдружение ЗОВ. Тя включва индивидуална работа с рисковата група деца с участието на доброволци – студенти.
[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 05 юни 2017
Номинации: 1

Платформата възниква като интерактивна връзка с ефективен информационен ресурс между гражданите и ОбА – Велико Търново. Основната цел е улесняване на диалога между потребители и институции, систематизиране и групиране на въпросите, по-лесна обработка от страна на адинистрацията.


[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 05 юни 2017
Номинации: 1

Практиката спечели първо място в конкурса по Програма за добри практики в местното самоуправление в България 2016 / 2017, Категория III. Социални иновации и партньорства.

Практиката е насочена към възрастните хора от община Велико Търново и е изградена въз основа на комплексни методи за превенция на престъпността и намаляване риска от социална изолация.


[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 05 юни 2017
Номинации: 2

Община Пловдив оказва съдействие на училищата на територията й да внедряват съвременни облачни технологии в образователния процес. Ползват се платформите G-suite и Microsoft Office 365, които са на български език и са безплатни за всички образователни структури. Съдействието се изразява в организиране и съфинансиране на обучението на екипи на училищата за ползване на платформите.


[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 05 юни 2017
Номинации: 1
Създаден е Общински фонд "С един лев в помощ на болните деца от община Сатовча" с цел финансово подпомагане на нуждаещи се деца до 18-годишна възраст от община Сатовча.
[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 05 юни 2017
Номинации: 1
  - 1 2 3 4 5 6 - ...следваща

сортиране по страници:

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]