Foundation for Local Government Reform
Иновационни практики в България
Обмен на иновации за развитие на местното самоуправление
назад

Номинирай
Verification Code
Въведете кода от картинката тук:
Ако не виждате кода добре, натиснете върху картинката, за да видите нов
Предистория

В началото на месец септември 2008 г. бе одобрена идеята да се създаден специален фонд за подпомагане развитието на даровити деца на територията на Община Тунджа

Практика

В състава й са включени експерти от общинската администрация и отдел “Социална закрила”. Комисията разгледа проект на Правила за реда и организацията на  своята работа. Нейна задача ще бъде да подпомага кмета на общината при вземане на решения за предоставяне на закрила на деца с изявени дарби от общинските училища. За целта, комисията ще разглежда постъпили мотивирани искания и приложените към тях документи за еднократно финансово подпомагане или подпомагане и стимулиране чрез стипендия. Исканията могат да се предоставят както от детето, така и от родител, настойник или лице, полагащо грижи за детето. На основание предложенията, направени от комисията, кметът на общината, със заповед, обявява своето решение. Финансирането ще се осъществява от бюджета на общината и от външни донори.

Резултати

Избрана беше контактна група от 3 човека, чиято задача е до 28 декември да изработи окончателния вариант на Правила за реда и организацията на работа на Експертно-консултативната комисия.

Базата данни за деца и младежи с изявени дарби в община Тунджа ще бъде подготвена до края на 2007 г. след представяне на информационни карти от директорите на училищата в общината и секретарите на читалища.

Иноватор: Николай Михайлов
Дата на публикация: 29 ноември 2007
Номинации: 1
Николай Михайлов
Старши експерт ИПП
Ямбол - 8600
пл. "Освобождение" 1
Tel:046 684 325
Fax:046 66 15 75

[Номинирай]

назад

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]