Foundation for Local Government Reform
Иновационни практики в България
Обмен на иновации за развитие на местното самоуправление

назад

Младежки инициативи
Асоциация Родители създаде интерактивна методология и наръчник с 14 тематични уроци „Дигитално грамотни – интерактивен подход за развитие на дигиталните умения на учениците от 5. до 12. клас“.
[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 18 януари 2020
Номинации: 4

Проект за насърчаване на младите хора да бъдат граждански активни, да идентифицират местни проблеми като кауза и да планират доброволчески кампании.


[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 06 януари 2020
Номинации: 1

Реализирането на дейностите по проекта спомага за това младежите да придобият увереност, че могат сами да инициират осъществяването на бизнес плановете си и по този начин се постига намаляване на безработицата сред младите хора.


[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 06 януари 2020
Номинации: 1

Проектът цели насърчаване здравословния начин на живот сред деца между 3-7 г. и техните родители чрез приготвяне на здравословни ястия.


[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 26 октомври 2019
Номинации: 1
От 2015 г. Община Харманли ежегодно, на конкурсен принцип и със средства от общинския бюджет финансира проекти на млади хора в съответствие с приоритетите и целите на Общинския план за младежта.[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 14 юли 2019
Номинации: 1
Областният младежки съвет за иновации – област Хасково е създаден през 2017 г. В работата му участват ученици от областта, представители на Младежки център – Хасково и клубовете в него. Екипът на Съвета работи на доброволен принцип.
[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 14 юли 2019
Номинации: 1

Проектът се стреми да събужда ангажираността на учениците и да поддържа интереса и мотивацията на младежите за по-ефективно взаимодействие със своите съученици и по-активно участие в живота на училищната общност.


[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 05 юни 2019
Номинации: 1

50 ученици от 1-и до 4-и клас на смолянското училище „Св. Св. Кирил и Методий“ се учат на здравословно хранене и здравословен начин на живот.


[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 05 юни 2019
Номинации: 2

Деца от 5 б клас на ОУ „Христо Смирненски“ с ръководител Илонка Петкова в Генерал Тошево стават внучета за един ден, помагат и радват самотно живеещи възрастни хора в града.


[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 02 май 2019
Номинации: 2

Целта на центъра е деца и младежи от Община Велико Търново да се включват в практически и теоретически занимания, насочени към тяхната сигурност и предпазване от ежедневни рискове.

Проект на годината на неправителствена организация в социалната сфера 2018


[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 01 април 2019
Номинации: 1
  - 1 2 3 4 5 6 - ...следваща

сортиране по страници:

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]