Foundation for Local Government Reform
Иновационни практики в България
Обмен на иновации за развитие на местното самоуправление
назад

Номинирай
Verification Code
Въведете кода от картинката тук:
Ако не виждате кода добре, натиснете върху картинката, за да видите нов
Предистория

„Прозорец към света” е проект за създаване на центрове за информация и услуги в деветте села от Деветашкото плато, повишаване на местния капацитет и развитие на устойчив туризъм в региона.

Началото е поставено с реализиране на проекта „Девет стъпки за общо бъдеще- девет села и три общини за развитието на Деветашкото плато”. През месец септември 2007 година се провежда „Конференция на бъдещето”. Един нов подход за планиране с участието на гражданите, който се прилага в страните с развита демокрация. В резултат се създава Сдружение „Деветашко плато”, чиито цели са  бъдещото  устойчиво развитие на региона.

Практика

1. Създаване на туристически и информационни центрове в селата Агатово, Брестово, Горско Сливово, Деветаки, Крамолин, Крушуна, Къкрина, Кърпачево и Тепава – закупуване на компютри, принтери, ремонт и обзавеждане на центровете и доставка на интернет. Центровете ще служат както на местните хора – за електронни и административни услуги, така и на туристите – за информация и реклама.

2. Обучение за работа с информационни технологии – за желаещи местни жители, както и за работещите в центровете.

3. Обучение за устойчив туризъм и управление на природните ресурси – с помощта на норвежките ни партньори – практически опит и идеи за прилагането му в Деветашкото плато.

4. Включване на младежите – стимулиране на интереса на младите хора към културно-историческото наследство. Организиране на училище сред природата с палатка и велосипед. Изследване на историята на селата и на района като цяло, събиране на интересни легенди, обичаи и традиции; издаване на брошура/ книжка.

5. Популяризиране на района – разширяване на уеб-сайта на сдружението и превод на английски език, публикуване на информация за възможностите за туризъм в региона, издаване на информационни и рекламни туристически материали, които ще се разпространяват и в информационните центрове, публикации в местните и национални медии.

6. Изграждане на модерна туристическа инфраструктура – на базата на споделения норвежки опит и наличните ресурси, участниците в обучението ще разработят маршрути, табели, описания на забележителности, места за наблюдение и снимане на птици и други туристически атракции, ориентирани към устойчивото използване на природните и културни ресурси и към общ туристически продукт на Деветашкото плато.

Приоритетите на практиката са формулирани с участието на  гражданското общество. Формулирането на приоритетите е постигнато чрез провеждане на обществени форуми, дискусии, обобщаване на идеи в местните общности и подреждането им по значимост.

В рамките на проекта :

 • Обучени са служители и граждани от селата за работа в интернeт.
 • Обучени са гражданите от населените места за придобиване на начална компютърна грамотност.
 • Обучени са гражданите и служителите за работа в Центъра за туристически услуги и информация по норвежки опит.
 • Обучени са служители и граждани за извършване и получаване на административни услуги.
 • Обучени са служители и граждани за културно обслужване в областта на туризма.
 • Подобрено е административното обслужване в населените места чрез въвеждане на електронни услуги.
 • Разработени са разнообразни туристически услуги и информация  по видове:
 • Предоставяне карти, брошури, снимки на обекти , описания на маршрути.
 • Извършване на справки, даване съвети за маршрути и обекти.
 • Съдействие при инциденти за търсене на помощ.
 • Организиране на групи, изготвяне на програми,
 • Осигуряване на водачи, екскурзоводи, връзка с туристически агенции.
 • Осигуряване  на достъп до туристически обекти - пътеки, места за наблюдение, велопътеки и др.
 • Популяризиране на културното наследство на населените места.
 • Ползване на безплатен достъп до интернет за хората  в населените места в района на Деветашкото плато.
 • Конференция на бъдещето – като инструмент и подход за обсъждане на наличните ресурси и възможности за постигане на интеграция и устойчиво развитие на една определена територия.

Резултатите ще бъдат с устойчив характер и ще се изразяват в изградени центрове и обучени  служители за работа в тях, като създадената материална база и изградените обекти остават собственост на общината след приключването на съвместния проект през 2011 година. 

Общината е поела ангажимента за кадрово осигуряване, стопанисване, финансово осигуряване и опазване на обектите след приключване на проекта.

Центровете за услуги и туристическа информация ще бъдат използвани и от други институции за предоставяне на възможност за заплащане на други такси, за което в момента се пътува до центъра на общината.

Резултати
 • Достъп до сайта на Община Ловеч www.lovech.bg/wps/portal  с възможност за  диалог чрез форум и обратна връзка в същия.
 • Достъп до сайта на Сдружение „Деветашко плато” http://devetakiplateau.org  с възможност за  диалог чрез форум и обратна връзка в същия.
 • Провеждане на открити заседания на кметските и обществени съвети в населените места за разглеждане информация за работата на туристическо- информационните центрове.
 • Прозрачност и достъп до информацията чрез използване на  табла за обяви и съобщения в населените места.
 • Изграждане на допълнителни информационни табла за услуги и информация.
 • Подобрен достъп до туристическите обекти посредством осигуряване на картен материал за местонахождението им и описание на маршрути и мероприятия, указателни табели и др.
 • Обединяване на хората от деветте села и трите общински администрации за обсъждане на развитието на района на Деветашкото плато като едно цяло.
Иноватор: ros
Дата на публикация: 03 юни 2010
Номинации: 2
ros

-

Tel:
Fax:

[Номинирай]

назад

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]