Foundation for Local Government Reform
Иновационни практики в България
Обмен на иновации за развитие на местното самоуправление
назад

Номинирай
Verification Code
Въведете кода от картинката тук:
Ако не виждате кода добре, натиснете върху картинката, за да видите нов
Предистория
ОБЩА ЦЕЛ: насърчаване на сътрудничеството между България и Сърбия за модернизиране на образованието, което да допринесе за интеграцията и социално-икономическото развитие на българо-сръбския граничен регион.
СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ: Консолидиране на мотивираните професионалисти от образователните системи на двете страни, като се изгради устойчива трансгранична мрежа; Създаване на благоприятна среда за сътрудничество и развитие на средното образование посредством обмяна на добри практики и иновации в областта на обучението и образованието; Насърчаване създаването на контакти между професионалистите в областта на образованието и неговите структури от двете страни на границата.
Проектът се реализира 2013 – 2014 от сдружение Свободен младежки център – Видин в партньорство с Отворен клуб – Ниш в граничния район, обхващащ от българска страна областите Видин, Монтана, София област, Перник и Кюстендил, а от сръбска – окръзи Бор, Зайчар, Нишава, Пирот, Ябланица и Пциня.
Практика
Промоция на идеята на проекта в България и Сърбия
За да бъде създадена мрежата бе необходимо разпространение на информация за проекта и предприемане на мерки за привличане на участието на просветните работници в него. За целта бяха посетени общо 20 населени места в граничния район на двете страни за провеждането на срещи и разпространение на промоционални материали.

Проучване на образователните системи
Бе извършено проучване, което описа образователните системи в двете съседни страни, техните структури, приоритети, стратегии за развитие и практики за насърчаване използването на нови методи в обучението. Докладът от проучването е достъпен на български и сръбски език.

Провеждане на тематични форуми
Целта на тази дейност бе да подпомогне обмяната на добри практики и взаимодействие между професионалистите в областта на образованието. Участниците във форумите бяха учители и други специалисти (директори на училища, психолози и др.). Бяха проведени три двудневни срещи – в Кюстендил, Зайчар и Соко Баня, с по 20 участници (по 10 от страна), по теми, представляващи общ интерес: Приложението на информационните и комуникационни технологии в образованието; Използването на проектната работа в обучението; Добри практики в професионалното обучение; и др.

Създаване на интернет платформа
За да се осигури комуникацията и обмяната на информация бе създаден интерактивен уеб сайт, съдържащ: информационна част (информация за проекта, секция новини, достъп до продуктите на проекта), комуникационна част (интернет форум) и раздел, където се споделяха учебни материали. Всеки, който използва сайта, може да публикува и има достъп до презентации, текстове и др. под. на колегите си. Голямата близост между българския и сръбския езици и възможността за онлайн превод, прави тази методическа база данни полезна и за двете страни.

Обучение на експерти
За постигане на устойчивост бе подготвено ядро от 20 образователни специалисти (по 10 от страна) за изграждането на нова съвместна организация. Те бяха избрани на основата на тяхната мотивация за участие и преминаха петдневно обучение за НПО в България. Бе разработен проекто-уставът на новата организация.

Провеждане на заключителен форум
Създаването на професионалната мрежа като формална структура се осъществи във Видин по време на двудневен заключителен форум. Форумът включи 30 представители от целевите групи (по 15 от страна), които изработиха и приеха необходимите документи на мрежата и подготвиха регистрирането й като международна неправителствена организация.

Публикуване и разпространение на сборник
Целта на тази дейност бе разпространение на проектните резултати сред целевите групи и образователните власти в България и Сърбия.

Резултати
В проекта се включиха мотивирани професионалисти от сферата на средното образование - учители, възпитатели, педагогически съветници, психолог, директори и пр.
Те обмениха свои добри практики и идеи за подобряване на образователните системи в двете съседни страни и на самия процес на образование.

FREE YOUTH CENTRE
3700 Vidin, Bulgaria
11 Acad. St.Mladenov Str., floor 2
Tel/Fax +359 (0) 601983, 087 / 9315160
E-mail: [email protected]
www.fyc-vidin.org
Уеб сайта на проекта: www.bsitnet.eu
Фейсбук страницата: www.facebook.com/bsitnet.eu

OPEN CLUB
18000 Nis, Serbia
Trg Ucitelj Tase 2
Tel/Fax +381 (0)18 523 422
E-mail: [email protected]
www.oknis.org.rs

Иноватор: ros
Дата на публикация: 26 юни 2015
Номинации: 0
ros

-

Tel:
Fax:

[Номинирай]

назад

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]