Foundation for Local Government Reform
Иновационни практики в България
Обмен на иновации за развитие на местното самоуправление
назад

Номинирай
Verification Code
Въведете кода от картинката тук:
Ако не виждате кода добре, натиснете върху картинката, за да видите нов
Предистория

Гражданското общество все още не е достатъчно активно в процесите на вземане на решения и утвърждаване на демократичните принципи. Младите хора, макар и ползватели на внушителен брой информационни канали, изпитват сериозен дефицит по отношение на собствената си увереност и мотивация за гражданско участие, умения за организиране и водене на младежки събития, на аргументиране на определена гражданска позиция по наболели обществени теми.

 

Основната цел на проекта е да допринесе за подобряване интеграцията и активното гражданство на младежите и представителите на НПО, работещи с младежи чрез повишаване на тяхната мотивираност, компетенции и инициативност.

Конкретни цели:
- Създаване на предпоставки за гражданска активност на младите хора и НПО, работещи с младежи
- Стимулиране на гражданското участие и активността на младите хора и НПО, работещи с младежи в малките населени места и насърчаване реализирането на инициативи.

Практика

Проектът стимулира участието на младите хора в инициативи и кампании за повишаване на осведомеността и чувствителността на местната общност по актуални теми и проблеми. Чрез проучвателски, анализаторски и обучителни дейности се акумулира потенциал за активно общество от страна на младите хора и неправителствени организации, работещи с млади хора.

 

Партниращата оргиназация е от Норвегия - Henrik Storm Ofteland R&D. Тя предложи добри практики, свързани с активното гражданство, които биха могли да бъдат адаптирани и разпространени в България. 

Основни дейности:

- Изследване и анализ на добри практики, свързани с доброволчеството в Норвегия и България: изследване на българския и норвежки опит в сферата на гражданското включване в каузите на неправителствените организации. Проучване на добри практики, свързани с доброволчеството в Норвегия и България. Две посещения на място в Норвегия.

- Дейности за разпространение на добри практики и знания: В рамките на тази дейност бе сформиран Клуб "Дебати" по следните теми: доброволчеството, участието на младите хора в процесите на вземане на решения, повишаване на гражданското съзнание и включване в каузи, толерантност към малцинствата, застъпничество и антидискриминация, изучаването на Холокоста и мерки за борба с антисемитизма. Младежите получиха знания как се води ефективен диалог, как се излагат аргументи, какви видове дебатиране има.
Помагало „Успешни в дебатите”. То дава основни напътствия какво представляват дебатите и какви грешки се допускат при аргументация. Целта на събраната в помагалото информация е повишаване на младежката мотивираност, компетенции и инициативност. В него са събрани обществено значими теми, свързани с демократичното гражданство, които ще помогнат на младежите при тяхната подготовка за дебатиране. Изяснени са понятия и са дадени примери от България и чужбина.

- Заключителен форум по проект „Бъди активен!” представи събраните добри практики от България и Норвегия, свързани с младежката активност и доброволчеството. Бе обърнато внимание на приложимостта на всяка практика, тъй като по проекта е подготвен и такъв анализ. Участниците в две посещения на място, които бяха проведени през 2015 г. в Норвегия, споделиха своите впечатления и натрупан опит. Хенрик Офтерланд очерта състоянието на гражданското общество в Норвегия и участието на младежите в процесите по вземане на решения. Общ дискусионен панел по темата „Форми за насърчаване на гражданското участие - доброволчество, работа в мрежа, участие в процесите за вземане на решения”


Резултати
Проектът допринесе за подобряване интеграцията и активното гражданство на младежите чрез повишаване на тяхната мотивираност, компетенции и инициативност.

http://www.odfgabrovo.org/project-be-active.htm
Прикачени файлове:
debati-pomagalo.pdf
Иноватор: ros
Дата на публикация: 27 юли 2016
Номинации: 0
ros

-

Tel:
Fax:

[Номинирай]

назад

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]