Foundation for Local Government Reform
Иновационни практики в България
Обмен на иновации за развитие на местното самоуправление

назад

Гражданско участие
Съветът има за цел да осигури участието на широк кръг представители на гражданското общество в обществения и икономически живот, като утвърждава принципите на правовата демократична и социална държава. Също така Съветът служи като постоянна форма на диалог между местните власти и структурите на гражданското общество
[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 28 август 2019
Номинации: 1
От 2015 г. насам всяко лято студенти от училището по изящни изкуства в Познан и Познанския Университет по изящни изкуства те преобразяват селото, организирайки “Старо Железаре стрийт арт вилидж фестивал”. Портрети, образи на местни герои са редом с избрани произведения на изкуството или личности - "Спящата циганка" на Анри Русо, "Госпожиците от Авиньон" от Пикасо, автопортрета на Фрида Кало...
[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 28 август 2019
Номинации: 3
Общинският фонд за подкрепа на местни инициативи цели осигуряване на устойчив местен финансов ресурс за подкрепа на гражданската активност, базиран на общинския бюджет, с което се гарантира устойчивост на процеса във времето и същевременно се поставя акцент на местните приоритети и местното развитие.
[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 28 август 2019
Номинации: 2
Началото е поставено през 2013 г. и към днешна дата в Троян функционират тринадесет квартални съвета, а на територията на всяко населено място от общината са изградени кметски съвети. Те имат обща насоченост, изпълнявайки основно посредническа функция, чрез която подпомагат взаимодействието между живущите в съответните квартали и села и общинска администрация.
[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 14 юли 2019
Номинации: 1
В Община Маджарово е учреден Обществен съвет по консултиране на заинтересованите страни на територията с цел подобряване ефективността в дейността на администрацията чрез въвеждане на механизми за по-ефикасно управление и прилагане на принципа на партньорство при формулиране на политики.
[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 14 юли 2019
Номинации: 1

Обучени младежи доброволци посещават 2 пъти седмично деца – пациенти на 3 лечебни заведения в 3 общини. Чрез игри и творчески дейности доброволците оказват емоционална подкрепа на децата, които са настанени там за лечение, като ги забавляват, в специално пригодена за целта стая.


[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 10 декември 2018
Номинации: 1
Споделени зеленчукови градини в София предоставят възможности за активен живот близо до природата, консумиране на чиста и местно отглеждана храна.
[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 27 февруари 2018
Номинации: 1

Платформата „С Тунджа в сърцето“ обединява усилията на местната общност в 44-те населени места на общината за решаване на значими обществени въпроси, чрез реализиране на партньорства и позитивен конструктивен диалог. Тя насърчава и подкрепя участието на местните структури, организации и представителите на бизнеса в инициативи, осигуряващи осезаема и трайна промяна на средата за живот на хората.


[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 11 юни 2017
Номинации: 1

Будни граждани, които желаят да се повиши качеството на живот в община Берковица, се включват активно с идеи за решаването на важни идеи от местно значение.


[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 11 юни 2017
Номинации: 1

Програма "Зелена София" е насочена към финансиране на проекти за развитие и опазване на зелената система на София, които да се изпълняват с доброволен труд от етажни собствености, регистрирани по реда на Закона за етажната собственост, и юридически лица с нестопанска цел, с предмет опазване на зелените площи в Столична община.


[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 11 юни 2017
Номинации: 1
  - 1 2 3 4 5 6 - ...следваща

сортиране по страници:

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]