Фондация за реформа в местното самоуправление
Иновационни практики в България
Обмен на иновации за развитие на местното самоуправление
назад

Номинирай
Verification Code
Въведете кода от картинката тук:
Ако не виждате кода добре, натиснете върху картинката, за да видите нов
Предистория

Идеята за проекта се ражда при обсъждане на проблемите на възрастното население, което живее на територията но община Струмяни и е разпръснато в 21 населени места, 15 от които са разположени във високите части на Малешевска планина. Високопланинският и труднодостъпен терен, както и липсата на пазар на труда са предпоставка за високия процент мигрирали жители към големите градове. В планинските села са останали само хора в пенсионна и предпенсионна възраст, които не биха могли да се пенсионират поради факта, че в последните 10 години никой от тях не е осигуряван.

80 % от хората в пенсионна възраст получават минималната за страната пенсия, която не стига за закупуване на така необходимите за тази възраст лекарства. Високият и труднодостъпен терен е предпоставка за ниска степен на здравно, социално и административно обслужване. Инициативата за разработването на проекта е поета от Читалищното настоятелство, насърчавано и подкрепяно от общинското ръководство. Проектът е осъществен в рамките на Програма "Подобряване на социалната среда" на ФРМС, с финансовата подкрепа на Фондация "Чарлз Стюарт Мот".

Практика

Първи етап

Ремонтните дейности по преустройството на помещение Клуб на пенсионера - собственост на читалище "Будител" - с. Струмяни - са извършени от фирма, определена от ОбА-Струмяни. За 15 дни помещението е изцяло преустроено, освежено и оборудвано с необходимите за целта консумативи. Особено доволни са пенсионерите в Струмяни, които от дълги години са си мечтали за клуб на пенсионера в центъра на селото.

Втори етап

От първи септември 2003 г. започва изпълнението на програмните дейности. Проведена е съвместна среща между институциите, имащи отношение към проблемите на целевата група - ОбА-Струмяни, ДСП, МВР, ТЕЛК и др. Издирени, анкетирани и картотекирани са самотните възрастни хора, нуждаещи се от помощ, чрез тясно сътрудничество с кметовете на населените места.

Организирано е обучение на екипа за реализация на дейностите по проекта. Ангажирани са две медицински сестри, които измерват кръвното налягане и правят други медицински манипулации по домовете на трудно подвижните пенсионери в общината, които наброяват около 25 души и на пенсионерите с хронични заболявания посещаващи Клуба на пенсионера.

Предоставяни са и други социални услуги:

- Почистване по домовете на самотните и трудно подвижни пенсионери;

- Закупуване на лекарства и хранителни продукти;

- Плащане на сметки за ток, вода, телефон и др;

- Помощ при попълване на документи.

Сформирано е инициативно ядро, подпомагащо реализацията на инициативите по проекта, свързани с проведените Вечери на третата възраст:

- Обсъждане на проблеми, свързани с пенсионната възраст:

- пенсионно осигуряване;

- здравно осигуряване.

Организиране на различни изложби, свързани с християнките празници - Бъдни вечер, Йордановден, Лазаровден, Бабин ден, Великден др., на които се представят ръчно изработени изделия.

Участия с автентични песни и хора на пенсионерите, посещаващи клуба в читалището на различни празници и тържества. В село Струмяни всяка година се празнува традиционния събор посветен на празника Св. Константин и Елена. На този празник в двора на черквата на селото за здраве се дава курбан. Там пенсионерите от автентичната група за песни и танци пеят и играят.

Резултати

Възрастните хора са приобщени чрез създадените възможности за организиране на ежедневието и свободното им време; пенсионери, запазили своята жизненост са включени в полезни инициативи за подпомагане на нуждаещите се възрастни хора; учреден е Клуб на пенсионера .

Обединяването на усилията на общината, партньорите по проекта и нестопанските организации осъществява баланс между нуждите и интересите. Изградено е чувството за значимост у пенсионерите в общината. Повдигат се духа и надеждите на хората от третата възраст.

Иноватор: Пенка Мицева
Дата на публикация: 05 септември 2004
Номинации: 12
Пенка Мицева
координатор проект
Община СТрумяни - 2825

Tel:0889 663 552
Fax:

[Номинирай]

назад

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]