Фондация за реформа в местното самоуправление
Иновационни практики в България
Обмен на иновации за развитие на местното самоуправление
Програма за финансиране на ученически инициативи
Агенция за икономическо развитие и инвестиции Силистра
назад

Номинирай
Verification Code
Въведете кода от картинката тук:
Ако не виждате кода добре, натиснете върху картинката, за да видите нов
Предистория

На 10.09.2002 г. Агенция за икономическо развитие и инвестиции и Община Силистра организира благотворителен коктейл за участниците в Инвестиционен форум Инвестирайте в Силистра и местните бизнес среди. С набраните средства беше открита Дарителска сметка за набиране на средства за финансиране на ученически инициативи. Необходимо беше да се обединят усилията на специалисти от различни организации и институции за разработването на подходяща форма, която да стимулира инициативата и участието на ученици от различни възрастови групи на територията на Община Силистра в рамките на една година.

Практика

В рамките на един месец сформираният екип от специалисти, представители на неправителствени организации, общински и държавни институции, разработиха едногодишна Програма, обединена от темата Моят град Силистра е в Европа .

Стартирането на Програмата за набиране на предложения за финансиране беше официално в местните медии, а формулярите заедно с указанията предоставени в училищата.


Конкретни цели, които си постави екипът, бяха:

  • Да се стимулират ученическите инициативи, и по-конкретно уменията да се разработват и управляват проекти;
  • Да се повишат познанията на учениците за процеса на Евроинтеграция и тяхното място в този процес;
  • Да се утвърди екипната работа.

За да се даде възможност на ученици от всички възрастови групи да вземат участие, в Програмата бяха разработени различни форми за участие индивидуални и групови, обединени от общата тема.


На всички ученици от 1 до 12 клас на училищата в Община Силистра, разделени в три възрастови групи: 1 - 4 клас; 5 - 8 клас; 9 - 12 клас, беше дадена възможност да участват с рисунки формат А4 или А3 или литературна творба - стихотворение, разказ или есе до 2 печатни страници в няколко тематични области: Училищен живот; Екология; Семейство; Културно наследство и традиции; Моите мечти; Евроинтеграция; Българско самосъзнание; Образование без граници.


За групи от ученици, класове, ученически съвети и други ученически сдружения, подпомагани от ръководител /учител или родител/, Програмата даде възможност за участие с проектно предложение с формуляр, разработен от екипа на Програмата. Дейностите, които можеха да бъдат подкрепени по горните тематични области и подчинени на основната тема бяха: Организиране на тематични вечери; Инициативи, свързани с гражданското образование; Подкрепа за културни и спортни празници; Издаване на брошури с различна тематична насоченост. Максималният срок за реализирането на проектите, одобрени за финансиране от Програмата беше 4 месеца след месец януари 2003 г., като след приключването им, екипите трябваше да предоставят отчети технически и финансови, както и материали, изработени по време на реализирането на проектите.


За оценка на различните форми на участие в Програма бяха сформирани комисии, включващи: общински съветник; представител на ИО на МОН; представител на отдел Образование ; представител на Община Силистра; представител на АИРИ; както и независими експерти.


Беше разработен и регламент за приемане и оценяване на предложенията и обявен срок за подаването им в офиса на Агенцията за икономическо развитие и инвестиции Силистра, която организира и реализира цялостно Програмата.


Официалното резултатите бяха обявени на 20 декември 2002 г. , в Голямата зала на Община Силистра. Тогава бяха наградени и най-добрите литературни творби и рисунки от различните възрастови групи. Пет проекта получиха финансиране и от месец януари започнаха реализирането на предвидените дейности.
Резултати

С рисунки участваха 62 деца, като най-добрите от всички възрастови групи бяха наградени. Специалната награда използвахме за отпечатването на календар. Участвалите литературни творби бяха 53. Отличените творби бяха публикувани. Пет проекта бяха финансирани и след приключване на дейностите отчетоха успешното им реализиране с:

- Книга Значимостта на различието за арменската общност в Силистра на Клуб Изследователи на родния край ;

- Брошура за културното наследство и традиции в с. Брадвари на учениците от ОУ Св.св. Кирил и Методий в с. Брадвари;

- Брошура Река Дунав ни свързва с Европа на учениците от ІІ клас от ОУ Отец Паисий в гр. Силистра;

- Фотореклама и албум Забележителна Силистра на Клуб Фотография при ЦРД, гр. Силистра; част от снимковия материал се използва при разработване на рекламни материали на Община Силистра.

- Снимки от подобрената училищна среда на учениците от кръжоците по екология и образование за демократично гражданство при 6 клас в ОУ Иван Вазов , гр. Силистра

Иноватор: Елена Стоянова
Дата на публикация: 08 октомври 2004
Номинации: 9
Елена Стоянова

Силистра - 7500
ул. "С. Велики" 33, стая 313 А
Tel:086/ 816 294
Fax:

[Номинирай]

назад

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]