Фондация за реформа в местното самоуправление
Иновационни практики в България
Обмен на иновации за развитие на местното самоуправление
назад

Номинирай
Verification Code
Въведете кода от картинката тук:
Ако не виждате кода добре, натиснете върху картинката, за да видите нов
Предистория

Съгласно Закона за ветеринарно-медицинската дейност, кметовете на общини се задължават да организират залавянето и изолирането на скитащите кучета и да осигуряват средства за задължителни ветеринарно-медицински мероприятия. Безстопанствените животни се настаняват временно в изолатор, като непотърсените до две седмици животни се подлагат на евтаназия.

Изпълнявайки тази разпоредба, в продължение на две години в общинския приют са подложени на евтаназия около 2000 кучета, но това не намали тяхната популация, респ. техният брой. Оказа се, че съществува т.нар. коефициент на насищане на територията на определена територия съществуват определен брой кучета. При подлагането на част от тях на евтаназия, от други територии пристигат други кучета, които запазват съществуващия баланс. При силно изразен инстинкт на животните да живеят на глутници и определяне на водачи на глутници чрез доказване на по-силния екземпляр, при навлизането на нови животни в територията се наблюдават сблъсъци между старите и новите екземпляри в стремежа за водачество. Непрекъснатите битки озверяват кучетата и това ги прави потенциално опасни за хората.

Търсейки възможности за решаването на проблема, започнахме да проучваме опита на други европейски страни и така осъществихме контакт с Немско-българския съюз за защита на животните Немско-българска спешна помощ за уличните животни . Постигнахме предварителна договореност за осъществяване на съвместна дейност за намаляване на популацията на уличните кучета в град Добрич чрез изпълнение на интензивна програма за кастрация.

Практика

Общински съвет град Добрич даде съгласие да бъде подписан договор за съвместна дейност между Община град Добрич и Немско-българския съюз за защита на животните Немско-българска спешна помощ за уличните животни за защита и намаляване на популацията на уличните кучета в град Добрич чрез изпълнение на интензивна програма за кастриране.

Община град Добрич предостави за безвъзмездно ползване за срок от пет години съществуващия приют за безстопанствени кучета за ползване от Немско-българския съюз и пое разходите по осигуряване на храна, консумирана електроенергия, питейна и отпадна вода в рамките на средствата, утвърдени в годишния бюджет на Общината за съответната дейност.

С подписването на договора, Българо-немският съюз се ангажира:

Да назначи и заплаща месечни възнаграждения на служителите на приюта за кучета;

Да извършва дейностите за хуманното залавяне на животните, обезпаразитяването им, кастрирането им в клинични условия, ваксинирането им, както и видимото им маркиране с цел избягване на повторно залавяне, за лечение на болните животни, за следоперативния период, за връщането на обработените животни обратно по местата на улавянето им и подпомагане на възможната адаптация (осиновяване) на млади животни на разумни цени;

Да се грижи за прехраната на намиращите се в преходния приют животни с питателна и качествена храна;

Да извършва хващане и повторно пускане на свобода на животните със специално оборудвани и видимо обозначени превозни средства;

Да осигури последващи действия от страна на съответните служители с приоритет по предложения на гражданите за кастрация на улични кучета от съответните квартали;

При обработка на оплаквания да се изясни на място проблема, като се спазва принципът сигурност на хората при същевременен ефект за намаляване на популацията на улични кучета чрез кастрация ;

Да нанася всички кастрирани животни в специален дневник съобразно: възраст, пол, раса, цвят, големина, място и дата на хващане, дата на кастриране и повторно пускане;

Да предприема евтаназия само по лекарско предписание: 1) при нелечимо болни животни с необратимо патологични изменения, които насят на животните болки и мъки; 2) при животни, чието поведение носи доказана опасност за живота и здравето на хората и другите животни. Основанията и датата на евтаназията трябва да се отбелязват в съответния журнал; 3) да създаде условия за постоянен контрол от страна на отговорни представители на Община град Добрич;

Да изгради нов приют за бездомни кучета в срок от пет години.

Българо-немският съюз извърши преустройство на съществуващия приют, оборудва операционна и достави линейка, оборудвана като операционна, за извършване на ветеринарно-медицински дейности и кастрация по места, включително и на домашни животни.

Като последваща стъпка за трайно решаване на този проблем, Общината се ангажира да отреди терен за изграждане на приют за бездомни животни, отговарящ на европейските изисквания и норми, както и продължаване на програмата за кастрация.

Резултати

В рамките на една календарна година успяхме да регулираме безконтролната популация на бездомните кучета, в резултат на което постепенно техният брой намаля. Тенденцията е до края на 2005 година проблемът с безстопанствените кучета да бъде трайно решен.

Хуманното отношение към безстопанствените животни и навременните мерки от страна на Общината предизвикаха положителен отзвук сред населението и средствата за масова информация.

Иноватор: Милен Чалъков
Дата на публикация: 28 март 2005
Номинации: 13
Милен Чалъков
Първи зам.-кмет
Добрич - 9300
ул. България 12
Tel:058/601 204
Fax:058/600 166

[Номинирай]

назад

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]