Foundation for Local Government Reform
Иновационни практики в България
Обмен на иновации за развитие на местното самоуправление

назад

Устойчиво развитие и околна среда

Проект за предотвратяване унищожаването на редки видове и техните местообитания по време на мерките за енергийна ефективност и саниране на сградите.


[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 26 октомври 2019
Номинации: 1
Общински служители обхождат всяко домакинство, като предоставят специализирани чували за разделно събиране, както и информационни брошури с указания за начините за разделно събиране, принципите и ползите от осъществяването му, а също така и брошури, посветени на домашното компостиране.
[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 14 юли 2019
Номинации: 2

Основната цел на инициативата е да бъдат предизвикани гражданите да засадят дърво, или да дарят средства, които да се използват за оборудване на зелени кътове за отдих.


[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 05 юни 2019
Номинации: 5

Благодарение на видеонаблюдението на езерото посетителите вече могат да наблюдават птиците не чрез тръби и бинокли, а чрез видео камери, предаващи живота в езерото в реално време.


[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 05 юни 2019
Номинации: 0

Чрез една инициатива на "Грийнпийс" – България в с. Големо село са поставени две соларни лампи. Те са в подкрепа на борбата за чист въздух и енергийна независимост на хората от селото и района. По този начин успяват и да покажат възможностите на достъпните алтернативи на въглищата.


[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 14 януари 2019
Номинации: 1
Видеонаблюдение на Поморийското езеро осигурява наблюдение на птиците в реално време.
[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 07 септември 2018
Номинации: 2
Екипът на Националения политехнически музей реализира проект, насочен към разширяване познанието на децата и учениците за влиянието на техническия прогрес върху природата от миналото до днес. В „EкоЛаб“ се формира устойчив интерес у младите хора за внимателно отношение към средата, която ни заобикаля и се възпитава екологична култура. Главната цел е участниците в проекта да осмислят ролята и отговорностите на човека за опазването на природата. Изграждането на екологична култура започва от най-ранна възраст, продължава през целия живот и засяга всеки един член на обществото.
[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 01 юни 2018
Номинации: 2
Основната цел на проекта е да развие способността на организации, работещи с хора от малките общности, за поемане на активна роля в създаването и споделянето на “зелени” дигитални ресурси.
[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 13 май 2018
Номинации: 2
Основна цел: Утвърждаване на Библиотеката при НЧ”Л. Каравелов 1897” в съвременен център за информация и активно гражданство, чрез предоставяне на нови услуги и дейности, свързани с опазване на околната среда и устойчивото развитие
[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 13 май 2018
Номинации: 14
Основната цел на проекта е да докаже, че „зелените идеи” са практика и успешно се
реализират в нашата библиотека и да приучи децата в опазване и съхраняване на
книжните документи у дома и в библиотеката, да ги ангажира ги с обществено полезни
дейности и насърчи творческото мислене и умения.
[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 13 май 2018
Номинации: 1
  - 1 2 3 4 5 6 - ...следваща

сортиране по страници:

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]