Фондация за реформа в местното самоуправление
Иновационни практики в България
Обмен на иновации за развитие на местното самоуправление
назад

Номинирай
Verification Code
Въведете кода от картинката тук:
Ако не виждате кода добре, натиснете върху картинката, за да видите нов
Предистория

В годината, обявена от Съвета на Европа за Година на демократизирано гражданство чрез образование, Общината търси своя дял в общия стремеж на държавата и гражданското общество към модернизация на образователната система и защита на предпоставките за качествено образование.

Училището, от своя страна, също търси партньорства с обществени структури от естественото си социално обкръжение.

Особено ефективна се оказа релацията училище - община чрез екипната дейност на представители на общинската администрация и педагогическата колегия от ОУ Христо Ботев град Добрич.

Практика

В ОУ Христо Ботев град Добрич има от 6 години изграден училищен европейски клуб (УЕК). Като член на учредената на национално ниво структура на Националната асоциация на българските европейски клубове ( NABE С), той развива дейност в 3 секции: Корени, Екология, Чужоезиково обучение. Дискутират се теми за европейската интеграция и европейската политика на обединение; запознават се с културата и традициите наши и на други народи; родовата памет; издават информационни табла и материали, организират празници и чествания; водят кореспонденция с връстници от европейски държави. От създаването си УЕК реално партнира с общината и Европейски клуб-Добрич, а зад гърба си има реализирани международни образователни проекти с Холандия (Детето и изкуството) 2000 год., с Англия и Швеция (Водата като природен ресурс) - 2000-2003 год., с Дания (Гората)-2002 год.

В началото на учебната 2004-2005 година започна работа по проект на тема Аз съм гражданин на Европа, а България е достойна за член на Европейския съюз .

В часовете по география и история учениците от VІ и VІІ клас събираха информация за страните членки на ЕС.

В часовете по изобразително изкуство търсеха символиката в знамето на някои от тях.

В часовете по чуждоезиково обучение чрез езика научаваха за бита, културата и празниците на други народи.

Като във фокус деца и преподаватели събираха допирни точки между другите и българската идентичност.

Родителите станаха съпричастни на осмислянето на образователния процес по темата.

През това време Общината присъстваше чрез участие в модернизацията на материалната училищна база (оборудване на компютърен кабинет; приветливост на училищната сграда по програма Красив Добрич - част от Красива България ).

Тази година УЕК участва като партньор в общинския проект Коледа с приятели . Техни рисунки и описания на коледни обичаи (български и на други народи) украсиха коледен календар бележник. Заедно със зам.-кмета по икономическо развитие и евроинтеграция Галина Митева участваха като гости в нощния блок на БНР. При отчитането на проекта Коледа с приятели възникна идеята за обединяване ресурса и създаване обща структура на добричките Училищни европейски клубове (7 на брой). Атрактивността на темата за общото европейско семейство обедини УЕК и сега те си взаимодействат, обменят информация помежду си и подпомагат дейността си. Едно от начинанията е подготвяне на материали и информация за вестника на Дружеството на писателите в Добрич Антимовски хан , по спечелен от Дружеството проект, свързан с темата за евроинтеграцията.

Инициативата на образователното министерство Пролет в Европа 2005 използвахме като идейна рамка за изява.

Екипите по проектната тема експонираха наученото, за да могат и другите да се ползват от информацията.

Визията на събирателната дейност е планирана в три направления:

- Променяща се Европа контурна карта на страните- членки; цветово разграничени са етапите на присъединяване; има информация за столица, население и дата на присъединяване;

- Началото идеята за обединяването; европейските структури и ръководителите им;

- Пътят на България до ЕС - от идеята до 25 април 2005 г.

В часовете по информационни технологии членове на проектните екипи качиха получената информация, обработиха, принтираха и експонираха най-важното.

В проектната дейност на друго ниво, участваха и децата от начален курс. Те рисуваха посланията си за мир и приятелство.

Деца изпратиха ЕКО посланията си до децата от съседна Румъния чрез гостите на работна среща на кметските екипи Добрич Констанца.

Част от очакванията за бъдещето си на европейски граждани четвъртокласниците подредиха като стена от флаери.

Полезността на педагогическата практика в случая е в променената позиция на учителя в такова педагогическо общуване - от преподавател в интелектуален партньор.

Проектът цели и мобилност. Продуктът включва:

- информация - тематично обвързана с гражданското образование

- информация на С D за двата компютърни кабинета.

- ролева игра за часовете по география (контурна карта пъзел) VІ и VІІ клас

- анимиран урок по английски език в ІІІ клас

- тематични часове на класния ръководител.

Във всички инициативи представители на общинска администрация участваха като координатори. Чрез контакти, диалог и реални дейности Общината подготвя бъдещите членове на гражданското си общество, готови за предизвикателствата на динамичните промени.

А в празничния за проекта Пролет в Европа 17 март съпричастни на изявите в училище бяха зам.-кметът Г.Митева, членове на Постоянната комисия по регионално развитие, международно сътрудничество и евроинтеграция, представителката на Корпуса на мира, както и родители и членове на училищното настоятелство.

Резултати

- Активно партньорство ОУ община;

- Обогатяване на учебния процес;

- Модерни отношения учител ученик ;

- Съпричастност на родителите;

- Работа на ученически европейски клубове в мрежа;

- Европейско самочувствие на децата от Добрич.

Иноватор: Донка Кюприбашиева
Дата на публикация: 13 април 2005
Номинации: 10
Донка Кюприбашиева
Общински съветник
град Добрич -

Tel:058/ 602-410
Fax:058/ 602-440

[Номинирай]

назад

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]