Фондация за реформа в местното самоуправление
Иновационни практики в България
Обмен на иновации за развитие на местното самоуправление
Младо Елхово - млада Европа
Гимназия Св. Климент Охридски
назад

Номинирай
Verification Code
Въведете кода от картинката тук:
Ако не виждате кода добре, натиснете върху картинката, за да видите нов
Предистория

Констатира се, че в малката община познанията на младите хора и цялата общественост за мисията на Европейския съюз и процесите на неговото разширяване са недостатъчни. Обществеността, организациите и фирмите също нямат достатъчна информация за европейските структури. Взето е решение чрез поредица от инициативи, в които младите да се включат като доброволци и участници, да се запълни тази празнота.

Практика
Създаване на училищен Евроцентър

Центърът се помещава в гимназия Св. Климент Охридски . След създаването на Евроцентъра от неговите услуги се възползваха 312 младежи. Предоставена бе информация за: Целите, структурата и мисията на Европейския съюз; Процеса на евроинтеграция и съпътстващите го дейности; Младежки еврофоруми; Положителни практики за участието и ролята на младите хора при вземането на решения на местно равнище; Отворени програми на Европейския съюз, финансиращи младежки дейности и инициативи. За обслужване на дейностите на младежкия Евроцентър бяха привлечени 10 доброволци младежи. Младежкият Евроцентър бе оборудван с компютри, принтер, прожекционен екран, столове, шрайбпроектор, телефонен апарат, магнитна дъска.

Издаване на младежки евробюлетин

Бюлетинът имаше за цел популяризиране на дейностите по проекта за времето на неговото изпълнение. Бяха отпечатани 3 броя бюлетина (веднъж на 2 месеца) с тираж 300 броя и бяха разпространени до всички училища, читалища, библиотеки и други образователни институции, неправителствени и бизнес организации, медии на територията на община Елхово, както и до общинските администрации на съседните на Елхово общини за популяризиране на дейностите и резултатите от проекта.

Обучения Европа и ние

Обученията имаха за цел повишаване на познанията за Европейския съюз и процеса на Евроинтеграция сред младите хора. Те бяха проведени на 2 нива: Обучения на фокус-група; Обучения с по-популярен характер за по-широка аудитория.

Организиране на Младежки евродни

Това бе кулминацията в реализирането на проекта. В рамките на 5 дни бе привлечено общественото внимание и се популяризира европейската идея. В рамките на Евродните бяха организирани: Конкурс за ученическо есе на тема Младо Елхово Млада Европа ; Мини-изложение на фирми; Дискусионен форум Елхово по пътя към Европа ; Промоция на филма Младо Елхово Млада Европа .

Заснемане на документален филм

Всички дейности по проекта бяха заснети на филм с цел тяхното популяризиране посредством Кабелна телевизия Странджа и други медии, както и осигуряване на дългосрочното използване на натрупания опит като модел за участието на младите хора в процеса на популяризирането на целите и политиката на Европейскиа съюз.

Въз основа членството си в Регионална асоциация на общините Тракия , Община Елхово получи квалифицирана експертна помощ при реализиране на някои от дейностите по проекта.

На основание протокола за побратимяване между община Елхово и турската община Лалапаша резултатите и добрите практики от реализирането на проекта ще бъдат разпространени и използвани като основа на бъдещи съвместни дейности в областта на евроинтеграцията.

Резултати

Бе създаден училищен Евроцентър за информация и услуги в областта на европейската интеграция. След създаването на Евроцентъра от неговите услуги се възползваха 312 младежи.

50 младежи преминаха обучения за процеса на разширяване на Европейския съюз. Бяха организирани Младежки евродни, над 300 участници дискутираха върху ролята на гражданите в процеса на присъединяване. Бе заснет 30-минутен документален филм. Бяха издадени 3 броя на младежки евробюлетин. Младите хора в Община Елхово получиха ново самочувствие, цялата общественост на общината получи така необходимата информация по въпросите ан евроинтеграцията.

Иноватор: Красимира Петкова
Дата на публикация: 19 април 2005
Номинации: 9
Красимира Петкова
ученичка
Елхово - 8700

Tel:
Fax:

[Номинирай]

назад

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]