Foundation for Local Government Reform
Иновационни практики в България
Обмен на иновации за развитие на местното самоуправление
назад

Номинирай
Verification Code
Въведете кода от картинката тук:
Ако не виждате кода добре, натиснете върху картинката, за да видите нов
Предистория

Чрез превенция да съхраним природната красота на Родопа планина

Период: 14.03.2011 г. – 14.03.2013 г.

Партньори: Регион Източна Македония и Тракия (Гърция)

Финансиране: 830 920,40 евро по програмата за европейско териториално сътрудничество „Гърция – България 2007 – 2013 г.”

 Целта на проекта е опазване на биоразнообразието и устойчиво управление на природните ресурси в трансграничния регион Смолян – Ксанти чрез подобряване на комуникацията и взаимодействието между отговорните институции при възникване на природни бедствия.

Създадена е система за оценка на риска и ранно предупреждение за горски пожари, която ще подпомогне опазването на околната среда от природни и предизвикани от човека бедствия. Разработени са правила за съвместно управление и обмен на опит в предотвратяването на горски пожари.

Подобрена е координацията между институциите при локализиране, ограничаване и потушаване на горски пожари. Повишена е екологичната култура на населението и посетителите по отношение на пожарната безопасност.

Зона: Област Смолян, България, и област Ксанти, Гърция

Практика

Създаден е екип за управление на проекта, който периодично провежда работни срещи. Изготвен е план за съвместни действия за предотвратяване на горските пожари и правила за съвместни действия за потушаването им. Подготвени са процедури по обществени поръчки и са проведени публични търгове за извършването на съответните дейности.

Създадени са ситуационни центрове (по един в Смолян и Ксанти), оборудвани със специализиран софтуер и хардуер за приемане на оперативна информация. Информацията в центровете се получава от 20 автоматични метеорологични станции, монтирани върху мрежа от решетъчни кули.

8 противопожарни депа са оборудвани със специализиран инвентар за гасене на пожари, офис оборудване, софтуер, хардуер, GPS-приемници и високо проходими автомобили за работа на труднодостъпни терени (5 за област Смолян с марката MAZDA и 3 за района на Ксанти с марка ISUZU).

20 експерти от двете страни на границата са обучени за работа със системата в ситуационните центрове, а представители на оперативните групи – за работа с GPS за бързо откриване и достигане до мястото на пожара. Обучението завършва с учебни демонстрации в Смолян и Ксанти. Проведени 2 полеви експеримента за тестване на пожаро-предупредителната система.

Поставени са информационни табели, определящи степента на пожарна опасност. Издадено е потребителско ръководство за предотвратяване и борба с горските пожари, и причините за възникването им. Отпечатани са информационни брошури. Подготвени са публикации за местните вестници в Смолян и Ксанти. Създаден е сайтът www.project-report.eu. Проведени са конференции в Смолян и Ксанти.

 

По проекта е създадена система за ранно оповестяване на горски пожари. Чрез нея се получава предварителна информация за риска от възникване на пожар и възможност за потушаването му в начален стадий. По този начин е изпълнена основната цел – опазване на биологичното разнообразие, намаляване на риска за местното население при възникване на бедствия, повишаване качеството на живот и привлекателността на трансграничния регион Смолян – Ксанти. Системата има три основни елемента:

- Софтуер и хардуер в ситуационен център за приемане на оперативна информация, извършване на пространствени обобщения, интерполации и анализи, и подготовката на ежедневен информационен бюлетин за разположението на горските пожари и степента на пожарна опасност.

- Независима мрежа от 20 (15 в област Смолян и 5 в района на Ксанти) автоматични метеорологични станции, монтирани върху кули от решетъчен тип и разположени в характерни позиции от терена така, че да се обезпечи най-добро покритие. Върху всяка кула са монтирани автоматични метеорологични уреди, видеокамера за откриване на огнища на пожари в реално време, слънчев панел за захранване с електричество, като данните от уредите се предават в ситуационния център чрез мобилен оператор.

- Географска информационна система и оперативна сателитна информация за оценка опасността от горски пожари. Чрез нея е създадена възможност за прилагане на специфичните методи на пространствен анализ на пожарна опасност в реално време и е разработен цялостен алгоритъм за ранно предупреждение за възникнали горски пожари.

Необходимите параметри в съчетание със стойностите на метеорологичните елементи позволят генерирането на карта за степента на опасност от горски пожари в среда на географска информационна система. Избраната за прототип в проекта Канадска система за оценка на риска от горски пожари (WFI) е адаптирана, като се отчитат особеностите на климатичната система над Балканския полуостров.

Резултати

Създадена е система за оценка на риска и ранно предупреждение за горски пожари, която ще подпомогне опазването на околната среда от природни и предизвикани от човека бедствия. Разработени са правила за съвместно управление и обмен на опит в предотвратяването на горски пожари.

Подобрена е координацията между институциите при локализиране, ограничаване и потушаване на горски пожари. Повишена е екологичната култура на населението и посетителите по отношение на пожарната безопасност.

В началото на 2013 г. областният управител на област Смолян инж. Стефан Стайков е отличен с две грамоти и плакет със статуетка за съществен личен принос по осигуряване на пожарната безопасност в областта чрез реализацията на проекта „Чрез превенция да съхраним природната красота на Родопа планина“. Отличията са от областния и националния етап на конкурса „Пожарникар на годината 2012“, категория „Представители на държавната власт“.

 

За контакти:

Областна администрация – Смолян

Адрес: 4700 гр. Смолян

бул. „България” №14

Телефон: +359 301 6 01 92+359 301 6 01 92

Факс: +359 301 6 23 33

Имейл: [email protected]

Допълнителна информация:

www.region-smolyan.org

www.project-report.eu

Иноватор: ros
Дата на публикация: 21 април 2014
Номинации: 4
ros

-

Tel:
Fax:

[Номинирай]

назад

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]