Foundation for Local Government Reform
Иновационни практики в България
Обмен на иновации за развитие на местното самоуправление
назад

Номинирай
Verification Code
Въведете кода от картинката тук:
Ако не виждате кода добре, натиснете върху картинката, за да видите нов
Предистория
С реализирането на проекта Фондация Бауерзакс се стреми да направи достъпни решенията, взимани от комисията по „Устройство на територията и жилищна политика” към Общински съвет Пловдив. Заседанията на комисиите преминават при слаб обществен интерес, а решенията се представят без детайлен анализ и обосновка.
Практика

Проектът включва наблюдение на 20 заседания на комисията, експертен анализ, представен на разбираем език и разпространение на анализа.
В процеса на изпълнение на дейностите бяха включени и постоянната комисия „Общинска собственост и стопански дейности” (ОССД) и Култура, туризъм, евроинтеграция и международни отношения”, както и заседания на Общински съвет Пловдив” (КТЕМО).
Проектът e реализиран в партньорство с Фондация Форум за наблюдение и анализ на публични политики, които трансферират опит и знания, придобити при мониторинг на работата на Столичен общински съвет чрез разработване на ръководство за трансфер на добрата практика и пътни карти за управление на риска.


Резултати
Наблюденията, които се извършиха в рамките на проекта (20 на брой), на комисиите „УТЖП”, „ОССД”, „КТЕМО” и на Общински съвет Пловдив, както и последващите доклади дадоха възможност на представители на медии, НПО, граждански обединения и граждани да получават актуална и навременна информация относно работата на комисиите и общински съвет Пловдив. Бе създаден списък с желаещи да получават докладите и актуална информация относно разглежданите предложения.  След внесено до председателят на Общински съвет Пловдив писмо с констатирани процедурни нарушения, бяха взети мерки, благодарение на които към настоящия момент се спазва стриктно Правилника за дейността на Общински съвет Пловдив.

http://votx.org/category/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8-%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE/
Иноватор: ros
Дата на публикация: 08 август 2016
Номинации: 0
ros

-

Tel:
Fax:

[Номинирай]

назад

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]