Foundation for Local Government Reform
Иновационни практики в България
Обмен на иновации за развитие на местното самоуправление
назад

Номинирай
Verification Code
Въведете кода от картинката тук:
Ако не виждате кода добре, натиснете върху картинката, за да видите нов
Предистория
Проектът има за цел включването на НПО в процесите на формулиране на политики и вземане на решения съвместно с местната администрация.
Практика
Това ще се постигне с провеждане на кръгли маси с участието на неправителствени организации /НПО/ в община "Марица", осъществяващи дейност в сферата на екологията, на работата с хора в неравностойно положение, както и в областта на интеграцията на ромите. В тях ще бъдат поканени и 19-те читалища като средища на младите хора от общината. 

"Младежки съвет Марица" ще заседава всеки месец, ще провежда мониторинг и ще дава препоръки на местните власти чрез присъствие на негови представители на заседанията на Общински съвет "Марица" и създаването на предложения до местния парламент и до кмета. 

За целта активните младежи от неправителствените организации в общината ще преминат предварително формално и неформално обучение, за да се запознаят с начина на работа на властите, как могат да извършват гражданско наблюдение върху тях и да предлагат решения на наболели за младежката общност проблеми. 

Младежите от общината ще бъдат подготвени от експерти с дългогодишен опит в сферата на работата с неправителствените организации, публичната администрация и взаимодействието им. В хода на изпълнение на проекта ще бъдат организирани много срещи по населените места, а най-активните 40 младежи ще преминат обучение за "Младежки лидер".
Резултати
С проекта се създаде неформална група „Будилникъ“, която представлява сърцето на младежки съвет Марица.
В края на 2016 г. бяха проведени избори за официалните членове, гласуване на устава, легитимацията и бюджет 2017 за дейността и работата на Младежки съвет „Марица“.
Благодарение на активната публична информационна кампания достигнахме до много млади хора; проведеното обучение въздейства на участниците; в последствие се включват и такива, които не са успели да присъстват в предходни сесии.
Регистрира се промяна в нагласите на младите хора - администрацията има друго лице за тях.
Очакваният резултат е постигнат, а именно: обучени 37 младежи с активно участие в предложения (3 бр. докладни) и вземане на решения от НПО, младежи и общината (приет бюджет в размер на 10 000 лв. за дейността на неформалната група).

https://www.facebook.com/mladeshki.suvet.maritsa
Иноватор: ros
Дата на публикация: 04 август 2016
Номинации: 0
ros

-

Tel:
Fax:

[Номинирай]

назад

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]