Foundation for Local Government Reform
Иновационни практики в България
Обмен на иновации за развитие на местното самоуправление
назад

Номинирай
Verification Code
Въведете кода от картинката тук:
Ако не виждате кода добре, натиснете върху картинката, за да видите нов
Предистория
В рамките на Българо-швейцарската програма за сътрудничество, фонд „Партньорство", бе одобрен проектът на Община „Цветен град" (Floral city). Проектът предвижда разработване на стратегия за развитие на зелената инфраструктура на Габрово за периода 2014 - 2020 г., като се използват добрите практики на побратимения град Тун. Според идеята от тази есен ще бъде създадено общинско звено за озеленяване и поддържане на парковете и градините с персонал 21 души, което ще замести услугите на избираните до сега чрез конкурс външни фирми.
Практика
Предвидени са обучения в Швейцария за придобиване на управленски и практически умения от мениджърския персонал и от работници в звеното, както и обучения за работа със специализирана техника, предпазни средства и други. В подкрепа на работата на звеното от страна на швейцарския партньор ще бъдат осигурени трима специалисти, които ще посетят Габрово общо пет пъти през периода на изпълнение на проекта. При разработването на ежегодните работни планове, ръководителите на новата структура ще бъдат подпомагани от лица с академичен профил от софийския лесотехнически университет.

Специалистите ще проведат обучения със служителите на звеното за придобиване на специализирани професионални знания и умения.

Планирано е разработване на демонстрационни модели, включващо инвентаризация, паспортизация и географска информационна система на три градски района с технически проекти. В дейностите е заложена информационна кампания, насърчаваща активността по темата, и цветна доброволческа кампания за жителите на шест квартала, които ще залесяват около домовете си на състезателен принцип. Ще се проведе и пленер състезание за студенти по ландшафтна архитектура на тема „Цветното бъдеще на Габрово".

Общата стойност на проекта е 469 441 лева, а срокът за изпълнение - 36 месеца, до 30 април 2017 г. Приносът на Габрово и Тун е по близо 33 хил. лв.

Резултати
Ефектни цветни фигури, падащи цветя по брега на крайречната улица „Аврам Гачев", красиви паркове и поддържани междублокови пространства са част от дейностите, които Габрово има шанса да реализира по швейцарски модел.
Иноватор: ros
Дата на публикация: 20 юни 2014
Номинации: 2
ros

-

Tel:
Fax:

[Номинирай]

назад

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]