Foundation for Local Government Reform
Иновационни практики в България
Обмен на иновации за развитие на местното самоуправление
назад

Номинирай
Verification Code
Въведете кода от картинката тук:
Ако не виждате кода добре, натиснете върху картинката, за да видите нов
Предистория
Проектът „Център за обществена подкрепа в ДДЛРГ „Павел Бобеков” е по Програма ФАР, на стойност 146 000 евро. След като бе спечелен и одобрен за финансиране, кметът на община Панагюрище Георги Гергинеков на специална церемония официално връчи договора за изпълнение, получен от Министерството на труда и социалната политика, на ръководителя на проекта Павлина Должева.
С разкриването на Центъра в общината ще бъде въведена и предоставяна нова социална услуга – от 1 май 2009 до 30 ноември 2009 г. по проекта, а след приключването му Центърът ще премине на делегиран бюджет към Общината.
Практика
Кръгла маса по спечеления от Община Панагюрище проект за изграждане на Център за обществена подкрепа в ДДЛРГ „Павел Бобеков” се проведе на 16 януари 2009 г. Темата на кръглата маса бе „Проблемите на децата и младежите в риск”. Проектът, който е по Програма ФАР - на стойност 146 000 евро, публично бе презентиран, като бе предоставена детайлна информация за предвидените по него дейности и за същността на услугата. Бяха представени и европейски практики в предоставянето на такъв тип социална услуга. На кръглата маса се учреди и Обществен съвет за прозрачност на управлението на проекта. Поканени бяха представители на Общинска администрация, на Общински съвет, на Дирекция „Социално подпомагане”, на Агенцията за закрила на детето, на Сдружението на предприемачите и на Ротари клуб – Панагюрище, на образованието и местните медии.

10 нови работни места ще бъдат разкрити за целта в Центъра за обществена подкрепа /ЦОП/. Екипът ще премине през 3-месечно обучение и стаж за придобиване на умения и компетентност за предоставяне на социалната услуга ЦОП.
40% от спечелените средства са предназначени за ремонт и оборудване на помещенията, а 60% - за реализиране на новите социални дейности, предвидени в проекта.
По проекта ще бъдат изпълнени 9 вида дейности. Ще бъдат изградени ателиета по интереси- козметика, градинарство, готварство, моден дизайн, спортни дейности и др. Обхватът на новите услуги за деца включва: грижа за социални умения; училищна подкрепа; услуги за деца, жертва на насилие; консултиране на деца с поведенчески проблеми; работа с децата от ДДЛРГ “П. Бобеков” за връщането им в семейна среда.
Целта на проекта е повишаване на обществената чувствителност по проблемите на така наречените “домски деца”, както и привличане на обществеността към мисията на проекта.
Резултати

Прозрачно управление на общински проект, финансиран от европейските фондове, с участието на соицално-икономическите партньори на местно ниво - гражданите и бизнеса.

Иноватор: ros
Дата на публикация: 06 октомври 2009
Номинации: 1
ros

-

Tel:
Fax:

[Номинирай]

назад

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]