Foundation for Local Government Reform
Иновационни практики в България
Обмен на иновации за развитие на местното самоуправление
назад

Номинирай
Verification Code
Въведете кода от картинката тук:
Ако не виждате кода добре, натиснете върху картинката, за да видите нов
Предистория
Цел на проекта бе повишаване на качеството на живот на младежите от трансграничния район чрез реализирането на Стратегически документи в областта на здравната превенция на младежите от Бор и Видин, основано на Националните стратегии на Сърбия и България срещу наркоманията и ХИВ/СПИН.
Финансиран от Програма за трансгранично сътрудничество по ИПП България-Сърбия. Водеща организация: Кокоро, Бор, Сърбия
Партньор: Свободен младежки център, Видин, България
Продължителност: 12 месеца (4/2013 - 4/2014)
Практика
Основни дейности:
- Подготвително-организационни дейности за развитие на проекта и промоция на проекта;
- Идентифициране и селекция на участници - ученици от 4 гимназии в Бор и 4 гимназии във Видин, които да вземат участие в два семинара за обучение на връстници;
- Организиране на петдневно съвместно обучение за обучители на връстници в превенция на наркоманията за 25 ученици от гимназии в Бор;
- Организиране на петдневно съвместно обучение за обучение на връстници върху предпазване на репродуктивното здраве на младежта във Видин;
- Обучители на връстници осъществяват 150 ателиета върху превенция на наркотици с ученици от 13 основни училища в Бор и Видин;
- Обучители на връстници осъществяват 80 ателиета за превенция на репродуктивно здраве на младежи с ученици от 7-8 клас на 13 основни училища в Бор и Видин;
- Двудневен тематичен съвместен курс за 40 учители от основни училища и гимназии за засилване, установяване на сътрудничество и обмяна на опит за превенция на рисково поведение на младежта;
- Организиране на "състезание на знанието" върху превенция на здравето между ученици от Бор и Видин на живо по местен тв канал; - Организиране на 4 тематични телевизионни предавания в двете страни и две радио емисии, всяко/всяка от с продължителност един час и информационна емисия в местен тв канал в Бор и Видин;
- Създаване и отпечатване на 160 постера (с информация относно 8 психо-активни субстанции), 3000 брошури (посветени на вредата от наркотиците), 2000 практикума за родители и 6000 флайера (3 вида за превенция на репродуктивното здраве на младежта) в Бор и Видин, които се разпространят по време на дейностите на проекта;
- Организиране на среща за оценяване на 50 доброволци от Бор и Видин и обмяна на добри практики за трансгранично сътрудничество между младежи и учители в Неготин;
- Координиране, оценка и съвместно създаване на финален резултатен анализ от проекта.
Целева група: Деца и млади хора – ученици в Бор и Видин, и техните учители, обществеността в двете общини.
Резултати
Обогатени знанията на младите хора от трансграничния регион на Бор и Видин (Сърбия и България) относно вредата от наркотиците, опасността от полово преносимите болести и други основни моменти за опазването на здравето на младите. Създадени условия за информирано подобряване на начина на живот на младите в трансграничния регион.
Създаден капацитет у млади обучители да обучават свои връстници.

СВОБОДЕН МЛАДЕЖКИ ЦЕНТЪР
3700 Видин, ПК 19
ул. Акад.Стефан Младенов 11, ет.2
Тел. 094/601983, 087/9315160
Факс 094/601983
E-mail: [email protected]
www.fyc-vidin.org

Иноватор: ros
Дата на публикация: 26 юни 2015
Номинации: 3
ros

-

Tel:
Fax:

[Номинирай]

назад

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]