Foundation for Local Government Reform
Изследвания

Тайните на публичната администрация: често пренебрегвани стратегии за успех
Дени Каменов

secrets.pdf

Фискална децентрализация в България


Местни бюджети в България, 1998


Нагласи за реформа в местното самоуправление, 1998


Регионалната политика в процеса на присъединяване към Европейския съюз
Алеко Джилджов, Васил Маринов, 1998


Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]