Foundation for Local Government Reform
ИНФОРМАЦИОНЕН ОБМЕН - Стратегическа цел 3

 ФРМС има доказани възможности да предоставя новости и професионални разработки на общините чрез достъпни и разнообразни канали за информиране, обмен на практики и работа в мрежа.

 

ФРМС ПРЕДЛАГА:
> тематични наръчници и брошури
> сборници с иновационни практики
електронен седмичник "За местната власт"
> онлайн Библиотека ЛОГИН
> участие в Националния конкурс за годишната награда "Община новатор"
> достъп до онлайн бази данни и електронен форум

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ:

Росица Райчева
специалист "Информационен обмен"
тел. (02) 976 89 43
е-поща:  rraycheva [at] flgr.bg

 Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]