Foundation for Local Government Reform
Иновационни практики в България
Обмен на иновации за развитие на местното самоуправление
назад

Номинирай
Verification Code
Въведете кода от картинката тук:
Ако не виждате кода добре, натиснете върху картинката, за да видите нов
Предистория
Практика
Общинската администрация е приела и прилага Инструкция за приемане и разглеждане на сигнали за корупция. Сигналите за корупция могат да бъдат подавани чрез писмо-жалба до кмета, кутии за сигнали във фоайето на сградата на Общинска администрация, интернет страницата на общината и горещ телефон. Анонимни сигнали не се разглеждат. Комисия, в чийто състав се включват и секретарят на общината и юрист, изготвя протокол, който описва всички постъпили жалби. Комисията за разглеждане на сигнали събира, обобщава и анализира всички обстоятелства около получените сигнали и изготвя протокол за тях. Комисията съставя доклад го предава на кмета заедно с протоколите и събраните доказателства. Кметът в 7-дневен срок се произнася по доклада със заповед, в която се определят мерки за изпълнение и техният срок. Когато исканията са неоснователни или незаконосъобразни или не могат да бъдат удовлетворени по обективни причини, се посочват мотивите за това. Заповедта се публикува в интернет страницата на общината. Комисията води регистър за образуваните преписки и постъпилите сигнали за корупция. Служителите на Община Долна баня, които имат достъп до получените сигнали и образуваните преписки, подписват декларация за конфиденциалност и се задължават да спазват и защитават конфиденциалността на физическите и юридическите лица, подали сигнали за корупция.
Резултати
Иноватор: ros
Дата на публикация: 24 септември 2012
Номинации: 1
ros

-

Tel:
Fax:

[Номинирай]

назад

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]