Foundation for Local Government Reform
Иновационни практики в България
Обмен на иновации за развитие на местното самоуправление

Реализирането на дейностите по проекта спомага за това младежите да придобият увереност, че могат сами да инициират осъществяването на бизнес плановете си и по този начин се постига намаляване на безработицата сред младите хора.


[Още]
Иноватор:
Дата на публикация: 06 януари 2020
Номинации: 1


-

Tel:
Fax:
Последни новини
Резултати
02.04.2007, 21:46

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]