Foundation for Local Government Reform
Иновационни практики в България
Обмен на иновации за развитие на местното самоуправление
назад

Номинирай
Verification Code
Въведете кода от картинката тук:
Ако не виждате кода добре, натиснете върху картинката, за да видите нов
Предистория

Проект "Предприемачеството – бъдеще за младите хора" е финансиран по Национална програма за младежта (2016-2020), Министерство на младежта и спорта и цели повишаване информираността и компетенциите на младежи между 15- и 29-годишна възраст за това какво представлява младежкото предприемачество, какви са възможностите за стартиране на самостоятелен бизнес, каква е ползата от това сам да планираш бъдещето си и да разчиташ изцяло на собствените си средства.

Практика

Основната целева група са младежи на възраст 16 – 29 години. Като преки бенефициери 25 младежи преминават обучения по предприемачество, 100 вземат участие в дискусии и кръгли маси.150 младежи са инфорирани за ползите от предприемачеството в мащабна информационна кампания.

Обучението е реализирано от лицензирана обучителна организация и всеки участник от успешно преминалите всички модули придобива сертификат, удостоверяващ придобитите знания и компетенции.

Младежите получават полезни съвети за своето бъдещо развитие и кой е най-подходящият кариерен път за тях; разбират в какво се изразява фирмената култура и как да се адаптират най-лесно към нея; научават защо процеси като целеполагане, приоритизиране, резултати, мониторинг са толкова важни за успеха им; опознават полезни техники за запазване на фокус и концентрация за постигане на по-високи резултати в личния и професионален живот; получават умения как да управляват ефективно своето време и да повишат продуктивността си. Продължителност на обучението и 30 учебни часа (всяка събота от 16.11.2019 г. до 21.12.2019 г.).

В рамките на проекта се провеждат две кръгли маси, които привличат ентусиазирани участници - ученици, студенти и учители.

Резултати

Реализирането на дейностите по проекта спомага за това младежите да придобият увереност, че могат сами да инициират осъществяването на бизнес плановете си и по този начин се постига намаляване на безработицата сред младите хора.

Проектът създава поощряваща и подкрепяща среда за качествена професионална реализация на младите хора н страната.

Насърчава икономическата им активност чрез популяризиране на социалното предприемачество сред младите хора.

https://bit.ly/2SUHPPr

Иноватор: ros
Дата на публикация: 06 януари 2020
Номинации: 1
ros

-

Tel:
Fax:

[Номинирай]

назад

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]