Foundation for Local Government Reform
Иновационни практики в България
Обмен на иновации за развитие на местното самоуправление

назад

Финанси и бюджет

Проект Обществени фондове на Каунтърпарт в партньорство с Община Чепеларе осигурява методологическа и техническа помощ за създаването и развитието на Обществен фонд - Чепеларе, както и удвояване на всички събрани средства на местно ниво през първите три години от съществуването на фонда. Средствата се събират изключително от дарения.
[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 15 юли 2002
Номинации: 29

Столична община емитира първите български еврооблигации. Средствата в размер на 50 млн. евро ще бъдат изразходвани за реконструкция и модернизация на инженерната инфраструктура на града. Ще се реализират и значителни социални ефекти, които ще способстват за подобряване стандарта и самочувствието на гражданите на София.

На базата на регионалното партньорство опитът на Столична община може да бъде успешно приложен.


[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 15 септември 1999
Номинации: 18

Община Свищов ще продава облигации на населението, на юридически лица и други организации с цел набиране на средства за кратък период. Средствата ще бъдат използвани за реконструкция и модернизация на водопреносната мрежа на трите главни лъча в гр. Свищов, като ще бъдат използвани съвременни технологии и материали - подмяна на етернитовите водопроводи с полиетилен високо налягане.

[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 15 септември 1999
Номинации: 37
Създаването на Бургаския обществен фонд е инициатива на Центъра за развитие на НСО-Бургас в партньорство с Община Бургас, местни НСО, фирми и граждани. Фондът има за цел да демократизира общинския бюджет, да привлича средства от широк кръг местни дарители и международни програми и да ги предоставя за проекти на местни граждански организации в съответствие с местните приоритети. Главни характеристики в работата на фонда са конкурсният принцип на предоставяне на средствата, публичността, отчетността и обществения контрол.
[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 15 септември 1999
Номинации: 13
  назад... - 1 2 -

сортиране по страници:

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]