Foundation for Local Government Reform
Иновационни практики в България
Обмен на иновации за развитие на местното самоуправление

назад

Икономическо развитие / Публично-частни партньорства / Междуобщинско коопериране

Осъществява се съвместно благоустрояване на тротоари пред новостроящи се жилищни сгради и обществени заведения. Партньори на общината са граждани, бизнесмени и организации. Общината поема разходите за плочки и бордюри, а ползвателят със собствени сили и средства осъществява демонтажа на старата настилка, подготовката на основата и монтажа на плочките и бордюрите, както и почистване на строителните отпадъци.


[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 27 септември 2006
Номинации: 0

Изградена е градинка в партньорство с Община Белослав, живущи в съседство граждани и финансова подкрепа от страна на собственика на новопостроения супермаркет в квартал "Младост".


[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 27 септември 2006
Номинации: 4

По случай международният ден на детето Първи юни и началото на лятната ваканция младежите от гр. Белослав с отворено писмо до кмета на абщината призоваха обществеността и местния бизнес съвместно да възстановят детската площадка в централната част на града. Инициативата бе организирана и реализирана с подкрепата на кмета на общината Емил Дичев.


[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 26 септември 2006
Номинации: 0
Община Шумен създаде първия в България Консултативен съвет за развитие на международното сътрудничество, използвайки модела за побратимяване на американската организация Sister Cities International. Съветът се състои от общински и необщински представители, включително представители на малцинствата, НПО и бизнес сектора. Създаването на Консултативния съвет е опит да се подобри установяването на обменни програми с международни партньори и това сътрудничество да се популяризира в Шумен.
[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 19 септември 2006
Номинации: 108

Общественият съвет за партньорство е орган за осъществяването на консултации, сътрудничество и координация между общинските органи, респективно Общинската администрация, Общинския съвет и неправителствените организации, работещи на територията на общината. Целта на съвета е формиране и реализиране на политика в следните насоки: образование и култура; физкултура и спорт; свободното време на младите хора и участието им в управлението на общината; социални проблеми и дейности; социални услуги; здравеопазване; насърчаване и развитие на предприемачеството; трансгранично сътрудничество и други.


[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 13 септември 2006
Номинации: 4

Създадени са условия за по-добра информираност на туристическия поток в региона. Подобрено е информационното обслужване и взаимодействието между туристи, хотелиери, ресторантьори и туроператори.


[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 11 август 2006
Номинации: 1

Интегрирането на природните и историческите туристически ресурси на региона в устойчив туристически продукт "Белоградчик - природа и традиции" увеличи туристическия поток в Община Белоградчик. Приходите от предоставяне на туристически услуги на фирмите, заети в бранша, са нараснали с 20%. Подобрено е качеството на туристическото информационно обслужване чрез създадените материали по проекта. Привлечена е нова категория туристи - любители на екстремни преживявания.


[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 11 август 2006
Номинации: 0

Повишена информираността на туристите за допълнителните туристически услуги, които предлага Чепеларе. Повишена е известността на дестинацията сред потенциалните туристи и е създадена по-висока степен на заетост на работещите в сферата на туризма.


[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 11 август 2006
Номинации: 0

Изградена е нова еко-пътека, разполагаща със съответната инфраструктура, предлагаща по-атрактивно експониране на Белоградчишките скали. Чрез обединяването на новия и съществуващите еко-маршрути е създаден нов, комплексен туристически продукт, който може да се предлага като самостоятелен пакет. Предизвикан е интересът на български и чужди туристи чрез отпечатаната рекламна дипляна.


[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 11 август 2006
Номинации: 1

Реализираните чрез поректа нововъведения повишават атрактивността на пещерата като туристически обект. Удължен е активният туристически сезон. Повишена е сигурността на посетителите. Удължен е престоят на туристическите групи или посетители със специфични интереси. Създаден е завършен продукт за царството на Хадес, изпълнено не само с тайнственост, но и с красота.


[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 11 август 2006
Номинации: 4
  назад... - 2 3 4 5 6 7 - ...следваща

сортиране по страници:

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]