Foundation for Local Government Reform
Иновационни практики в България
Обмен на иновации за развитие на местното самоуправление

назад

Административно обслужване

Общината реализира проект в сферата на управление на твърдите битовите отпадъци, свързан с компостиране на органични материали от животински и растителен произход.


[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 14 юни 2005
Номинации: 26

Организационно-техническата подготовка на изборите е грижа на общинската администрация. В хода на подготовката Общинска администрация - Стралджа се стреми да подава информация във възможно най-пълна степен. Използват се различни канали за информация - общински радио възел, местна кабелна телевизия, регионалната преса, телефон.


[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 10 юни 2005
Номинации: 11
С новата електронна услуга "Изборни секции" Община Бургас дава възможност на гражданите да намират он-лайн върху картата на града обхвата на избирателните секции и местата за гласуване.
[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 08 юни 2005
Номинации: 2
Wireless-мрежа дава възможност на гражданите от кметство Лозенец да заявяват и получават услуги по електронен път. От една седмица е изградено трасето и кметство Лозенец е достъпно в локалната мрежа на общината. Гражданинът може да заяви в кметството исканата услуга и да я получи по електронен път без да посещава ЦУИ в гр. Стралджа.
[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 13 април 2005
Номинации: 17

Специфичното географското и икономическото състояние на община Антоново изискват гъвкави иновационни практики за сътрудничество между държавна власт, институции и граждани за решаване на тежките проблеми в живота на общността. Лошите транспортни и информационни връзки изискват работа на място, диалог, сътрудничество, добронамереност и толерантност между етносите и добра воля за ефективно и ефикасно управление и обслужване на гражданите.


[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 02 януари 2005
Номинации: 3

В началото на април 2004 г. в Община Разград стартира дейността си Информационно гише на предприемача. По своята същност то представлява нова информационна услуга, която общината предлага на представители на бизнеса, улеснявайки процедурите по издаване на различни административни документи. За целта е изготвена информационна система, в която са включени всички процедури, извършвани на местно ниво за малкия и средния бизнес. При проявен интерес от страна на бизнесмените им се предоставя информация за регионални, национални и външни проекти, финансирани от правителството, различни фондове на ЕС , Световната банка и др.


[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 02 януари 2005
Номинации: 3

На 11 май 2004 г., в деня на създателите на славянската писменост в Мездра се организира интересно паралелно мероприятие Ден на отворените врати в Общинска администрация-Мездра и в ОУ Св.Св. Кирил и Методий , като част от програмата на XXXI -те традиционни празници на културата Мездра-май 2004 , честванията по случай 35-годишнината на училището и като продължение на кампанията за прозрачност в общината.


[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 02 януари 2005
Номинации: 6

В изградения Фронт офис на Община Разград е въведено административно и техническо обслужване на гражданите по схемата Едно гише . Комплексно се приемат и връчват документите за 170 вида административни услуги, като на същото място се събират и съпровождащите ги такси. От началото на 2003 г. е въведено и експресно извършване на услуги в рамките на 24 часа.


[Още]

Иноватор: -
Дата на публикация: 02 януари 2005
Номинации: 3

Новият Кметски екип на Община Добрич продължи практиката от предишните два мандата: ежеседмично, по утвърден график, в сградата на Общината да се провеждат приемни дни на Кмета и неговите заместници. Приемът се осъществява след предварително записване в Центъра за услуги и информация на работно място Предложения, жалби . Времетраенето на приема и броят на хората, които е възможно да бъдат приети, на практика все пак са ограничени.

След местни избори - 2003 обяснимо се увеличиха желаещите да се срещат с новия Кмет и екипа както граждани, така и ръководители на фирми. След анализ на проведените до момента приемни дни, поставените проблеми и интереса на гражданите и бизнеса, Кметът Детелина Николова реши периодично да провежда изнесени приемни на територията на града.


[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 02 януари 2005
Номинации: 4

Гишето на предприемача предоставя информация за всички административни процедури, които се извършват от институциите на местно ниво /БТК, ПАБ, ВиК, Електроразпределение и ТВД/ и от регионални поделения на централните органи /СОС, ТСБ, ХЕИ, РДНСК, РИОСВ, Районно управление Социално осигуряване, ДАИ/ свързани със стартиране на определен вид стопанска дейност.


[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 01 януари 2005
Номинации: 3
  назад... - 1 2 3 4 5 6 - ...следваща

сортиране по страници:

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]