Foundation for Local Government Reform
Иновационни практики в България
Обмен на иновации за развитие на местното самоуправление

назад

Регионално развитие
Нуждата от инвестиции в отраслите на икономиката на Община Добрич град и от нови пазари за продуктите и услугите на фирмите от града налагат организирането на инвестиционен бизнес-форум "Правете бизнес в Добруджа". На форума се представят предприятията от града и региона, привличат се фирми гости от чужбина и се възбужда интерес от страна на чужди инвеститори. Осъществяват се бизнес-контакти и се разменят мнения в различните области на икономиката. Постигат се успехи в инвестирането на средства от страна на чужди компании в леката промишленост на град Добрич в размер на около 3.5 млрд. лв./годишно.
[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 22 юни 1999
Номинации: 6
  назад... - 1 2 3 4 -

сортиране по страници:

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]