Foundation for Local Government Reform
Иновационни практики в България
Обмен на иновации за развитие на местното самоуправление

назад

Регионално развитие
Основната цел на проекта е повишаване на обществената осведоменост в областта на
здравните услуги и на транспорта в регион Силистра, чрез създаване на партньорски
справочно библиотечен портал и въвеждане на иновативна библиотечна услуга.
Партньори: НЧ „Никола Йонков Вапцаров – 1873”, гр. Тутракан, НЧ „Христо Ботев – 1948”, с. Руйно, община Дулово.
[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 01 май 2018
Номинации: 7
Единна база данни включва статистически данни за граничните региони между България и Сърбия, Македония и Турция. Софтуерната платформа дава възможност за извличане на данни и визуализирането им по различен начин според конкретните нужди. Те ще спомогнат за измерване на устойчивостта на изпълняваните в граничните райони проекти с европейско финансиране.
[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 18 март 2017
Номинации: 0
Да подобри капацитета на служителите на ДАНС за предотвратяване и борба с трансграничната и организирана престъпност, включително трафика на хора и странстващи престъпни групи. Създаване на по-добро сътрудничество между правоприлагащите органи в Р България и тези в Чехия, Сърбия, Полша и Румъния.
[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 18 март 2017
Номинации: 0
Целта на проекта е да бъдат преодолени унаследените джендър стереотипи за нарушаване на човешките права, основани на полов принцип, сред младите.
[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 31 август 2015
Номинации: 0
Основната цел на проекта е да се намали агресията сред децата и учениците в община Лясковец и да се насърчи толерантността, като чрез използването на интерактивни методи се насърчи разбирането за вербалната агресия.
[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 31 август 2015
Номинации: 2
Основните цели на Областна администрация София при иницииране на представената практика са създаване на система за прозрачност и съвместна работа, повишаване обществената осведоменост, ангажиране на общността при определяне целите на администрацията, определяне на приоритетите в ОСР за периода 2014 – 2020 и активно включване на гражданите за иницииране и реализация на конкретни прояви и дейности.
[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 01 октомври 2013
Номинации: 2

По проекта се проучват и представят добри практики за прилагането на български и европейски политики в областта на управлението на човешките ресурси.

Инициатор на практиката е Областна администрация - Смолян.

Партньори са останалите Областни администрации от ЮЦР - Пловдив, Пазарджик, Хасково, Кърджали, съвместно с италианския партньор ESU-Padova.

Целите и приоритетите на проекта са:

-         Да се подобри координацията и взаимодействието на областно, регионално и транснационално ниво при прилагането на политики в областта на управлението на човешкките ресурси;

-         Да се информира местната общност за дейността на администрациите;

-         Да се повиши прозрачността в работата.


[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 15 август 2013
Номинации: 42

Общата цел на проекта е да съдейства за повишаване на участието на гражданите и заинтересованите страни в процесите на вземане на решения по публичните политики в България чрез създаване на благоприятна законова, институционална и обществена среда.

Продължителност на проекта: 6.11.2009 г. -31.12.2010 г.

Стойност на проекта:  36 029.27 евро


[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 10 май 2011
Номинации: 4

Сформиран е на Обществен съвет по здравна политика за децата и учениците в област Смолян с широко участие на структури на гражданското общество. Изпълнява се Програма за здравно образование в детските градини и училищата в областта. Изпълнява се План за действие в средносрочен период (3-5 г.).


[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 03 юни 2010
Номинации: 2

От 28.08. до 01.09. 2007 год. в град Александрия, областен център на граничната на Свищов област Телеорман  в Румъния, се проведе Международен панаир на земеделието и хранителната индустрия.

Община Свищов, Международно пристанище Свищов и Съвет по туризъм-Свищов организираха най-зрелищното  представяне на панаира: показни бяха възможностите за целогодишен туризъм, които предлага красивият крайдунавски град.


[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 07 ноември 2007
Номинации: 6
  - 1 2 3 4 - ...следваща

сортиране по страници:

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]