Foundation for Local Government Reform
Иновационни практики в България
Обмен на иновации за развитие на местното самоуправление
назад

Номинирай
Verification Code
Въведете кода от картинката тук:
Ако не виждате кода добре, натиснете върху картинката, за да видите нов
Предистория

Идеята за възстановяване на традицията за ежегодно провеждане в града на състезания по ориентиране бе одобрена на третата сесия на Програма "Обществен форум" в Община Белоградчик. Създаването на предпоставки за провеждане в Белоградчик на лагери по ориентиране чрез разработване на програми е от съществено значение за града.

Практика

Основна цел: Обогатяване на туристическия продукт на Белоградчик с ежегодно провеждане в града на състезания по ориентиране.

Основни дейности: Изработване на нови, съвременни карти за състезания по ориентиране, включващо осъвременяване на картите на местността и изчертаването им; провеждане на двудневно състезание от национален ранг с международно участие за купа "Обществен форум - Белоградчик 2005"; обучение на ръководители на групи и съдии по ориентиране; обучение по ориентиране на четири групи по 15 деца от трите училища в града; изработване на два панорамни плота със снимки и описания на три езика; разработване на програми за провеждане на лагери по ориентиране в Белоградчик; направа на полигон по ориентиране, подпомагащ тренировъчната дейност и провеждането на лагерите.

Резултати

Предизвикан е интересът на децата и младежите от града и региона към ориентирането спорт, развиващ както физиката, така и интелекта. Закупената техника и оборудване позволява провеждането на състезания от всякакъв мащаб. Инсталираната програма OCAD 8 за обработване на карти по ориентиране предоставя възможност за мащабно отпечатване на карти от 1:500 до 1:500 000.

Организация изпълнител:

Туристическо дружество "Белоградчишки скали"

гр. Белоградчик 3900, ул. "Васил Левски" 1

Партньори: Община Белоградчик, Българска федерация по ориентиране, Държавно лесничейство, НУ "В. Левски", СОУ "Хр. Ботев"

Координатор: Виктор Петров

тел.: 0936/32 85

e - mail: [email protected]

Обща стойност на проекта: 23 251 лв.

Финансиране от ШАРС: 11 803,30 лв.

Собствен принос: 8 140 лв.

Период на изпълнение: 01.08.2005 г. - 30 . 0 4.2006 г.

Прикачени файлове:
BEL-F3.jpg
Иноватор: ros
Дата на публикация: 11 август 2006
Номинации: 8
ros

-

Tel:
Fax:

[Номинирай]

назад

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]