Foundation for Local Government Reform
Иновационни практики в България
Обмен на иновации за развитие на местното самоуправление
назад

Номинирай
Verification Code
Въведете кода от картинката тук:
Ако не виждате кода добре, натиснете върху картинката, за да видите нов
Предистория

Район „Красно село”, Столична община, предоставя около 120 услуги. Служителят от гише „Информация” обяснява какви документи трябва да носи гражданинът, има ли образец за попълване, какъв е срокът за изпълнение и цената. Задават се въпроси, свързани с нормативната уредба - къде и как може да се използва документът. Често след някои отговори следва „пауза”, в която се обмисля получената информация, преди да се зададе нов въпрос. Или „пауза”, в която се водят записки. Работното време на служителя не се уплътнява. Съществува субективност (умора, поведение на посетителя и др.под.), които предпоставят предоставянето на непълна или неточна информация.

Практика

Устройственият правилник на общината; въведеното от МДААР редовното попълване на Самооценка и Отчет за дейността на администрацията; унифициране на наименованията на услугите на територията на Столична община включват в голяма степен описание на услугите, извършвани от администрацията. Допълването и систематизирането на тези описания подобри качеството на оказваните на специализираните гишета услуги. Служителят на гишето спомогна за унифициране и структуриране на описанията на услугите.

 

Все повече граждани „сърфират”, търсят и намират нужната им информация самостоятелно. Те не се нуждаят от посредничеството на служител. Компютърната грамотност е все по разпространена.

 

Избрана е система с тактилен (чувствителен на допир с пръст) екран (touch screen). В системата е вложено описание на административните услуги. Описанието на услугите е унифицирано и включва:

-          наименование;

-          необходими документи;

-          нормативно основание;

-          срок на изпълнение;

-          такса;

-          изпълнител (наименование на службата),

-          образци.

 

Списъкът на услугите е структуриран по направления и отдели.

Резултати

Липсва негативно отношение от посетители, които не ползват системата.

Ползващите системата посетители рядко задават въпроси.

Служителят, обслужващ гише „Информация”, което е в съседство с двете гишета „Деловодство”, работи като деловодител.

 

За повече информация:

Антон Фурнаджиев, експерт, Район „Красно село”, Столична община, [email protected]

Иноватор: ros
Дата на публикация: 12 декември 2007
Номинации: 4
ros

-

Tel:
Fax:

[Номинирай]

назад

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]