Foundation for Local Government Reform
Иновационни практики в България
Обмен на иновации за развитие на местното самоуправление
назад

Номинирай
Verification Code
Въведете кода от картинката тук:
Ако не виждате кода добре, натиснете върху картинката, за да видите нов
Предистория
С този проекта се постигна целта - да се преодолее изолираността на възрастното население на територията на община Ябланица и да се даде възможност на възрастните хора и инвалидите да общуват по между си, да осмислят свободното си време и да участват активно в обществения и културен живот на общината. Дневния център за възрастни хора се ражда като идея при обсъждане на проблема за интегриране на възрастните хора и инвалидите от община Ябланица в обществения и културен живот на общината и осмисляне на свободното им време, чрез създаване на база, където в различни клубове по интереси те да общуват и обменят информация.
Практика

С откриването си Дневния център показа, че може успешно да работи за интегриране и осмисляне на времето, през което възрастните хора не само от града, но и от цялата община са свободни. Със своите рехабилитационни програми и организирани посещения до различни исторически и културни паметници и места възрастните хора и инвалиди получават едни наистина модерни услуги.

         Основните дейности са:

-         приятна обстановка;

-         формиране на различни клубове по интереси;

-         рехабилитация и фитнес;

-         медицинска помощ и консултации;

-         консултации в сферата на административните и социалните услуги;

-         организиране на дискусии;

-         провеждане и участие в различни културни мероприятия;

-         участие в празниците на града;

-         провеждане на срещи с представителите на местните власти;

-         организирани посещения на исторически забележителности и паметници, екскурзии.

Резултати

Какво се получи като резултат? Засилване на участието в активния обществен живот на общината и запазване жизнеността и активно отношение към социалния живот на възрастните хора. Придобити компетенции и знания във връзка със социалните и здравните дейности и участието на част от посетителите на Центъра като доброволци за подобряване на информираността на останалите възрасти хора. Възможности за културни и социални изяви.

         Предоставяне в общността на медицински, социални и образователни услуги за възрастните хора на пенсионна възраст от община Ябланица. Дневният център предоставя комплекс от социални услуги, които създават условия за цялостно обслужване на възрастните хора през деня, свързано със задоволяване на ежедневните, здравните и рехабилитационните потребности, както и на потребностите от организация на свободното време и личните контакти.

Иноватор: Цветомира Петрова
Дата на публикация: 12 март 2008
Номинации: 9
Цветомира Петрова

Ябланица - 5750
пл. "Възраждане" № 3
Tel:06991/21-26ц/в. 114
Fax:

[Номинирай]

назад

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]