Foundation for Local Government Reform
Иновационни практики в България
Обмен на иновации за развитие на местното самоуправление
назад

Номинирай
Verification Code
Въведете кода от картинката тук:
Ако не виждате кода добре, натиснете върху картинката, за да видите нов
Предистория
Проектът цели осигуряване на подходящо приятно място и разнообразни дейности за възрастни хора, които в ежедневието си имат ограничени социални контакти и трудности от битово естество.
Практика
Клуб “Сребърна есен” предлага разнообразни занимания, срещи, беседи, представяния съобразени с интересите и желанията на над 200 члена, които ги посещават редовно. Клубове по музика, туризъм, театър, изкуства, история, английски език събират в различните дни от седмицата 10 – 25 човека. Активни са и групи за патриотични песни, религия, кино. При нужда се предлагат се консултации с психолог и юрист. Организират концерти и представяния на книги. Празнуват се рождени дни и се отбелязват християнски и национални празници. Всяка година се отбелязва международния ден на възрастните хора с концерт и танци.

Общата стойност на проекта е около 8000 лева за 1 година. Основните разходи са свързани с режийни разходи по поддържане на клуба – отопление, ток, вода. Основната материална база е собственост на благотворително дружество Хоспис „Милосърдие” и ще се използва пред следващите години за продължаване и разширяване на дейностите. Доброволните сътрудници работят с желание за изпълнение на набелязаните цели. Разходи за администрация няма – всички дейности се реализират на доброволен принцип.

Професионалният екип се състои от психолог и при нужда юрист. Всички дейности се предлагат, организират и реализират от самите възрастни хора, които посещават клуба с помощта на отговорници доброволци.

Дейността на клуба продължава и дори се разширява. Групите за взаимна подкрепа се увеличиха до 3. Този проект ни помага изключително много да сме добре информирани за проблемите и желанията на възрастните творци и на възрастните хора изобщо. Устойчивостта на проекта е гарантирана, тъй като дейността се осъществява вече няколко години и е доказана необходимостта от нея.
Резултати
През годината са проведени над 220 сбирки на различните групи. Организирани са повече от 45 представяния на книги, беседи, срещи и тържества. Събиранията за гледане на филм или концерт са 15. Всички, които посещават клуба са доволни и самите те активно участват в замислянето и организирането на дейностите. Всяка група има отговорник –доброволец. Някои от участниците в клуба помагат като доброволци в грижи за терминално болни или немобилни възрастни хора в програмата за домашна грижа. 
 
Не ни е известен друг подобен проект в София, но сме убедени от необходимостта от създаването и на други тъй като виждаме колко насъщно важно е за хората в късна възраст да имат място, където да се събират, да си споделят, да прекарват не само приятно и интересно времето си, но и да са полезни за други хора.
 
За контакти:
Зоя Крутилин
Ул. Светослав Тертер 39
София 1124
946 13 96
Прикачени файлове:
7_1.jpg
7_3.jpg
Иноватор: ros
Дата на публикация: 20 май 2008
Номинации: 3
ros

-

Tel:
Fax:

[Номинирай]

назад

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]